VAKFİYELERE GÖRE TİCARET YAPILARINA DAİR KENTSEL BİLGİNİN MEKÂNA İNDİRGENMESİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın temel amacı oluşumu ve inkişafı açısından yapılı çevre üzerinde vakı? arın etkisini incelemek ve vak? yelerden elde edilen kentsel bilgiyi mekânsallaş-tırmaktır. Çalışmada bilhassa Kayseri tarihi ticaret bölgesinin oluşumu ve yayılımı üzerine vakıf etkisinin izlerini keşfetme yoluna gidilmiştir. Araştırma Kayseri kentinde ticari gayrimenkuller ile ilişkili Osmanlı dönemi vak? yelerine ve kentin iki boyutta mekânsal niteliklerini tasvir eden haritalarına dayanmaktadır. Ortaya çıkan harita ve tablolarda vakı? arın tarihi ticaret bölgesindeki çeşitli ticari gayrimenkulleri vurgulan-mıştır. Çalışmanın bulguları navigasyonel bir araç olarak kullanılabilen vak? yelerin hem kentsel hem de kırsal alanlarda yapılı çevrenin öznel bir kartoğrafyası olduğunu göstermektedir.
The major aim of this research is to examine the impact of waqfs on built urban environment in terms of formation and development, and to spatialize the urban knowledge obtained from the waq? yas. In particular, the study will trace the in? uence of waqfs on the creation and sprawl of the historical commercial zone of Kayseri, in Turkey. The research is based on waq? yas and maps during the Ottoman period. The resulting maps and tables highlight commercial real estate of waqfs in the city. The ? ndings of the study indicate that waq? yas which can be used as a navigational tool are the subjective cartography of the built environment both in urban and rural areas.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Arkeoloji, Tarih

Kaynak

Belleten

WoS Q Değeri

N/A

Scopus Q Değeri

Q2

Cilt

82

Sayı

293

Künye