Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Nakit Akış Tablosu Düzenlenmesinde Doğrudan – Dolaylı Yöntem Tartışması ve Karşılaştırmalı Örnek Bir Uygulama

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İşletmeler gelecek planları yapabilmek ve yönetim kararları alabilmek; şirket ortakları, yatırımcılar ve diğer üçüncü şahıslar ise işletme hakkında analizler yapabilmek için doğru ve detaylı finansal bilgiler içeren finansal tablolara ihtiyaç duyarlar. Nakit akış tablosu BOBİ FRS tabi işletmelerin düzenlemek zorunda oldukları en önemli finansal tablolardan biridir. Nakit akım tablosu “Doğrudan” ve “Dolaylı” yöntemlerden biri kullanılarak düzenlenebilmektedir. Literatürde nakit akım tablosunda doğrudan yöntemin kullanılmasının, ilişkili taraflar açısından daha faydalı olacağına dair birçok çalışma bulunmaktadır. Fakat buna rağmen anlaşılabilir sade yapısı, hazırlanmasının kolay olması ve işletmelerin kamuoyu ile fazla finansal bilgi paylaşmama istekleri gibi sebeplerle, dolaylı yöntemin daha yaygın olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Uygulama çalışmasında doğrudan yöntemle hazırlanmış nakit akış tablosunun “Esas Faaliyetlerden Nakit Akışları” bölümünde, dolaylı yöntemle hazırlanmış nakit akış tablosuna göre daha detaylı finansal bilgilere yer verildiği görülmektedir. Ayrıca dolaylı yöntemle hazırlanan nakit akım tablosunun daha sade ve anlaşılır bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Bu durum, dolaylı yöntemin işletmeler tarafından daha çok tercih edilmesine ait yukarıda belirtilen sebepleri desteklemektedir. Fakat her iki yöntemin “Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları” ve “Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları” bölümlerinde, aynı finansal bilgilere yer verilmekte ve yöntemler arasında fark bulunmamaktadır.
Businesses can make future plans and make management decisions; company partners, investors and other third parties need financial statements with accurate and detailed financial information to be able to analyze the business. Cash flow statement is one of the most important financial statements that the companies subject to FRS for LMEs have to issue. The cash flow table can be compiled using one of the “Direct” and “Indirect” methods. There are many studies in the literature that using direct method in cash flow statement will be more beneficial for related parties. However, it has been determined that the indirect method is more widely used due to its understandable simple structure, easy preparation and the desire of enterprises not to share much financial information with the public. In the application study, in the cash flow table of the main operation section, the cash flow table prepared by the direct method shows more detailed financial information than the cash flow table prepared by the indirect method. In addition, it is seen that the cash flow table prepared by indirect method has a simpler and clearer structure. This situation supports the above-mentioned reasons why the indirect method is more preferred by the enterprises. However, the same financial information is included in “the cash flows from investment activities” and “cash flows from financing activities” of both methods and there is no difference between the methods.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İş, İşletme Finans, İktisat, Coğrafya, Tarih, Edebiyat, İşletme, Felsefe, Psikoloji

Kaynak

Manas Journal of Social Studies

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

1

Künye