FUAT SEZGİN’İN BİLİMLER TARİHİ PARADİGMASI: GELECEK BİR GEÇMİŞ OLARAK BİLİMLER TARİHİNİN TAHAYYÜLÜ VE İHSAN FAZLIOĞLU İLE TEFEKKÜRÜ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu makalede Fuat Sezgin’in bilimler tarihi alanındaki çalışmalarının anlamı araştırılmaya çalışılmaktadır. Sezgin’in söz konusu sahadaki çalışmalarının Müslüman tahayyül üzerindeki etkileri tespit edilerek anlaşılmaya çalışılmaktadır. Sezgin’in gelecek bir geçmiş olarak bilimler tarihini tahayyül ettiğini bu yolla da İslam dünyasının yenilmiş ve yok sayılmış ben-idrakinin olgulara dayalı bir rehabilitasyonunu hedeflediği tespit edilmiştir. Makalenin iddiasına göre Sezgin’in bilimler tarihi alanındaki tahkiye çalışmaları ve iddiaları, çalışma yöntemi ve motivasyonu üzerinde tefekkür edilmeyi hak etmektedir. Söz konusu tefekkürün en iyi yollarından birisi olarak kendisiyle aynı ülkeden olan ve kendisi gibi bilimler tarihçisi ve filozof İhsan Fazlıoğlu ile mümkün olacağını düşünmektedir. Fazlıoğlu’nun bilimler tarihinin temelleri ile ilgili felsefi soruşturmalarının Sezgin’in bilimler tarihi tahkiyesinin tefekkürüne giden en iyi yollardan birisi olduğunu düşünmektedir.
In this article, the meaning of Fuat Sezgin’s studies in the field of history of sciences is investigated. The effects of Sezgin’s studies on the Muslim imagination are determined and understood. It wasfound that Sezgin imagined the history of sciences as a future past and in this way aimed at the factual rehabilitation of the defeated and ignored self-understanding of theIslamic world. According to theclaim of the article, Sezgin’s studies and claims in thefield of history of science deserve to be contemplated on his method and motivation. He thinks that one of the best ways of contemplation is possible with İhsan Fazlıoğlu, a historian of science and philosopher from the same country as himself. It is thought that Fazlıoğlu’s philosophical investigations into the foundations of th ehistory of science areone of thebest ways to contemplate Sezgin’s historical scrutiny.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

[No Keywords]

Kaynak

Muhafazakar Düşünce Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

2

Sayı

57

Künye