BULGARİSTAN GÖÇMENLERİ ULUS-ÖTESİLİK VE MUHACİRLİĞİN YENİDEN ÜRETİMİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bulgaristan göçlerine eğilen bugünkü çalışmalar, yaşanmış olan göçlerin neden-sonuçlarından ziyade, göçlerle veya göçlerde yaşanan değişimle ilgilidir. Bu ise çalışmaların oy kullanma, çifte vatandaşlık, AB üyeliği etrafında şekillenmesine, siyasi içerikte motivasyonla göç olgusunun açıklanmasına yol açar. Bu bağlamda çalışma, ulus-ötesi nitelikte yaşanan ilişkilerin salt siyasi ilişkilerden ibaret olduğu düşüncesini reddederek farklı etmenlerden beslendiğini varsayar. Türkiye’deki Bulgaristan göçmen oranlarının net ve kesin rakamlarla ifade edilemiyor oluşu, evrenin belirlenmesinde sıkıntılar yaratmaktadır. Örneklem seçimi de benzer sıkıntılardan geçmektedir. Ancak, güvenirlik pratiğinden hareketle çalışma için 385 kişiye ulaşılması planlanmış toplamda 356 kişiye uygulanmış anketler çalışmada değerlendirilmiştir. Anket sonuçları, Bulgaristan göçmenlerinin ulus-ötesiliği reel olduğu kadar sembolik düzlemde yaşayabildiklerini ortaya koymaktadır. Bulgaristan göçmenleri Bulgaristan ziyaretleri ile reelde, Bulgaristan/Balkan menşeli ürünleri getirterek/getirerek ve/veya tüketerek/kullanarak sembolik düzlemde Bulgaristan’ı Türkiye’de yaşamaktadırlar. Eski yaşanmışlıkları yeni yaşantıya taşımanın en pratik yolu yiyecek, içecek, giyecek ve kullanılacak ürünleri edinmeden geçer. Bulgaristan göçmenleri, Bulgaristan ziyaretlerinde veya “macır pazarı”, marketler aracılığıyla birer anlam yükledikleri ürünlere, imgelere sahip olmakta, Bulgaristan’ı “sembolik” düzlemde Türkiye’de var etmektedirler. Bu da muhacir olan Bulgaristan göçmenlerinin yeni zamanlarda ulus-ötesi birer göçmen olmasına aracılık etmektedir. Türkiye’de Bulgaristan’ı yaşıyor olmaları, Bulgaristan’ı ve Bulgaristan’daki yaşanmışlığı Türkiye’de –gençleri dahil ederek- yaşatıyor olmaları, hem “ulus-ötesi göçmen” olmayı pekiştirmekte hem de “muhacir”liği yeniden üretebilmektedir.
Current studies addressing immigration from Bulgaria focus on migration itself or the changes in migration rather than cause and effects of migration. This causes the studies to accumulate around the topics of voting, dual citizenship, and EU membership. This study rejects the idea that transnational relations are merely political relations and hypothesizes that it has its sources in different factors. The problem of not being able to give exact numbers of immigrants from Bulgaria in Turkey causes problems in determining the population. Sampling is also difficult for the same reason. For the sake of reliability in the study, 385 people were planned to be included in the study, but 356 surveys applied to the sample were evaluated. The results of the survey suggest that immigrants from Bulgaria can experience being transnational in reality and symbolically. Immigrants from Bulgaria experience Bulgaria in reality by visiting their homeland and symbolically by bringing/importing and/or consuming/using Bulgaria/Balkans originated products. The easiest way of carrying old experiences into a new life is obtaining foods, drinks, clothes, and every-day-tools. Immigrants from Bulgaria have products and imageries upon which they assign a meaning through their visits to Bulgaria or “macır pazarı”, markets and create a symbolic Bulgaria in Turkey. This helps the migrants to become contemporary transnational immigrants. They live Bulgaria in Turkey and keep the values and their memories of Bulgaria in Turkey both reinforces being a “transnational immigrant” and reproduces being “muhacir”.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Antropoloji, Arkeoloji, Sanat, Asya Çalışmaları, Davranış Bilimleri, İş, İşletme Finans, İletişim, Kriminoloji ve Ceza Bilimi, Kültürel Çalışmalar, Nüfus İstatistikleri Bilimi, İktisat, Eğitim, Eğitim Araştırmaları, Eğitim, Özel, Çevre Çalışmaları, Ergonomi, Etik, Etnik Çalışmalar, Aile Çalışmaları, Film, Radyo, Televizyon, Folklor, Coğrafya, Sağlık Politikaları ve Hizmetleri, Tarih, Bilim Felsefesi ve Tarihi, Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm, Beşeri Bilimler, Bilgi, Belge Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Dil ve Dil Bilim, Hukuk, Edebiyat, Edebi Teori ve Eleştiri, Mantık, İşletme, Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları, Müzik, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Felsefe, Siyasi Bilimler, Psikoloji, Kamu Yönetimi, Halkla İlişkiler, Din Bilimi, Sosyal Çalışma, Sosyoloji, Madde Bağımlılığı, Tiyatro, Kentsel Çalışmalar, Kadın Araştırmaları

Kaynak

Turkish Studies (Elektronik)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

13

Sayı

10

Künye