TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNDE EKONOMİK DİNAMİKLERİN ETKİSİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ortak tarihsel ve kültürel hafızaya sahip olan Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler 1925 yılında başlamakla birlikte, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin 1950’lerin ikinci yarısında kurulduğu göz önüne alındığında ekonomik ilişkilerin iki taraf için de uzun yıllar belirleyici bir unsur olarak görülmediği anlaşılır. 1970’lerde gerek Soğuk Savaş’ın yumuşama evresine girmesi gerekse Enver Sedat yönetimindeki Mısır’da liberal politikalar izlenmeye başlamasıyla siyasi ilişkilere paralel olarak ekonomik ilişkilerde de yakınlaşma yaşanmış, ancak özellikle ikili ticari ilişkilerde ivme ancak Türkiye’deki dışa açılma süreciyle 1980’lerde yakalanabilmiştir. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle dış politika söylemlerindeki örtüşme ekonomik ilişkilerde yansımasını bulmuş olmakla birlikte, asıl sıçrama 2005’te imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile ve özellikle Türkiye’nin Mısır’da yapmış olduğu yatırımlarla mümkün olabilmiştir. İki ülke arasında tesis edilmiş olan ekonomik ilişkilerin, Mısır’da yaşanan devrim ve ardından yapılan askeri darbeden kaynaklanan siyasi iniş çıkışlardan etkilenmekle birlikte, 2005 sonrasında yakalanan seviyenin altına düşmediği gözlemlenmektedir. Bu bağlamda çalışmada, Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin ekonomi ve siyasi alanların karşılıklı etkileşimlerinden ne ölçüde ve ne yönde etkilendiği hususuna cevap aranmaktadır. Bu çerçevede karşılıklı ticaret verilerine ve doğrudan yatırım ilişkilerine yer verilen çalışmada, Ankara-Kahire ilişkilerinde ekonomik rasyonalitenin belirleyici etkisine vurgu yapılmaktadır.
Given the fact that diplomatic ties between Turkey and Egypt, which have common historical and cultural memory, began in 1925, it is observed that economic ties have not been a determinant element for both parties for long years as the commercial ties just seemed to commence in the second half of 1950s A rapprochement in economic ties, in parallel with the political ones, started to emerge following both the Cold War’s detente policies seen through the 1970 and the liberal policies adopted under the administration of Anwar Sadat, but a momentum in commercial ties could only be gained in 1980s with Turkey’s international expansion. Even though the foreign policy rhetoric seemed to resemble in both parties upon the ending of the Cold War, the main leap could be possible with the signing of Free Trade Agreement in 2005 and especially the overall investment of Turkey in Egypt. It is now observed that the economic ties established between the two countries have not gone below the level reached after 2005 despite being affected by political turmoil led by the revolution and the cuop d’etat afterwards in Egypt. In this context, this article tries to answer the question in what way and to what extent and Turkey and Egypt relations have been affected due to the interaction of the economic and political areas. Within this frame the syudy, allocating a broad place for the data as to the commercial and direct investment relations, stresses on the determinant effect of economic relations between Ankara and Cario.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

[No Keywords]

Kaynak

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

54

Künye