Variation of tree diameters along road edges: the case of Karacabey linden forest in Bursa, Turkey

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Roads have important effects on forest ecosystems including degradation and fragmentation of habitats. However, light availability along the road edge increases which reflects the diversity and amount of plant species. This study is aimed to investigate the road edge effect on tree growing by measuring the differentiation of tree diameters along a sample road located within Linden stands. The study was conducted in Karacabey province of Bursa where Linden has the largest distribution in Turkey. Field data were collected from sample trees selected from 5-meter-wide stripes at road edge and from control zone away from road edge. The tree diameters at breast height (DBH) and trunk core samples were collected from sample trees located in the specified zones. Statistical analysis was conducted to indicate whether there is a differences in DBH and DBH growth values between trees at road edge and ones at control zone. The results indicated that increasing distance from road edge resulted in reduction in the average tree diameters as well as DBH growth values. There was a statistically significant difference between DBH values for trees at road edge and ones at control zone. On the other hand, there was no significant difference between DBH growth values.
Yol ağları, orman ekosistemleri üzerinde habitatların bozulması ve parçalanması gibi önemli etkilere sahiptir. Öte yandan, yol kenarı boyunca ışık mevcudiyetinde görülen artış, bitki türlerinin çeşitliliğine ve miktarını da yansımaktadır. Bu çalışmada, yol kenar etkisinin ağaçların büyümesi üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla Ihlamur meşceresinde bulunan örnek bir yol ağı boyunca ağaç çaplarındaki değişim ölçülmüştür. Çalışma, Ihlamurun Türkiye’de en geniş yayılış gösterdiği Bursa’nın Karacabey ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Arazi verileri yol kenarındaki 5 metre genişliğindeki şeritlerden seçilen ve yol kenarından uzakta kontrol bölgesinden seçilen örnek ağaçlardan toplanmıştır. Verilerin toplanması sırasında belirlenen bölgelerdeki tüm örnek ağaçların göğüs yüksekliği çapı ölçülmüş ve artım burgusu ile artım kalemleri alınmıştır. Daha sonra, yol kenarındaki ağaçlar ile kontrol bölgesinde yer alan ağaçlar arasında çap ve çap artımı değerlerinde bir farklılık olup olmadığını belirlemek için istatistiksel analiz yapılmıştır. Sonuçlara göre, yol kenarından olan mesafenin arttırılmasıyla, ortalama ağaç çaplarında ve çap artımı değerlerinde azalma görülmüştür. Yol kenarındaki ağaçlar ve kontrol bölgesinde yer alan ağaçlar arasında çap değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Öte yandan, çap artım değerleri arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çevre Bilimleri

Kaynak

FORESTIST

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Q4

Cilt

69

Sayı

2

Künye