Analysis of the Cyber Security Strategies of People’s Republic of China

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

People’s Republic of China (PRC) is the rising power of the international system, considering its large surface area and natural resources, high and efficient population structure, developing economy inclined to technology use, veto power owned in the United Nations’ Security Council, powerful military, and increasing cyber capacity are considered. The PRC has been planning its cyber security strategy within the purposes of enabling economic growth, developing its military capacity, procuring globally newly emerged technologies within cyber espionage operations, and allowing the security and continuation of the current internal system. As a result, the correlation between PRC’s actual cyber security strategies and ancient war concepts, PRC’s laws and regulations, institutional structures, official papers, documents, and plans for cyber security area will be analyzed in this paper. Then, the paper will examine the basic characteristics of the PRC’s cyber security strategy and thus try to establish a perspective on the PRC’s potential cyber security policy in short and medium term.
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) geniş yüzölçümü ve doğal kaynakları, büyük ve verimli nüfus yapısı, teknoloji kullanımına yatkın ve gelişen ekonomisi, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde sahip olduğu veto hakkı, güçlü silahlı kuvvetleri ve artan siber kapasitesi dikkate alındığında uluslararası sistemin yükselen gücü konumundadır. ÇHC genel olarak siber güvenlik stratejisini ekonomik büyümesini sağlamak, askerî kapasitesini geliştirmek, küresel düzeyde yeni gelişen teknolojileri siber espiyonaj operasyonları kapsamında temin etmek ve mevcut iç sisteminin güvenliğini ve devamlılığını sağlamak amaçları kapsamında planlamaktadır. Sahip olduğu büyük nüfus, geniş internet altyapısı ve topluluğu dikkate alındığında, ÇHC’nin siber güvenlik stratejisi kapsamında attığı her adımın bir yandan küresel siber uzay alanını da etkilediği hatırda tutulmalıdır. Bu bağlamda ÇHC’nin siber güvenlik stratejisinin tüm detayları ile irdelenmesi, uluslararası ilişkiler disiplini ve siber uzay çalışmaları açısından önemlidir. Bu makalede öncelikle ÇHC’nin güncel siber güvenlik stratejileri ile kadim savaş konseptleri arasındaki etkileşim, ÇHC’nin siber güvenlik alanı ile ilgili kanun ve düzenlemeleri, kurumsal yapılanmaları, resmî belge, doküman ve planlamaları çalışmada analiz edilecektir. Daha sonra ÇHC’nin siber güvenlik stratejisinin temel özellikleri irdelenecek ve ÇHC’nin kısa ve orta vadede potansiyel siber güvenlik politikası hakkında bir perspektif oluşturulmasına çalışılacaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Savunma Bilimleri, Beşeri Bilimler, Uluslararası İlişkiler, Siyasi Bilimler

Kaynak

Güvenlik Stratejileri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

14

Sayı

28

Künye