Spor Etkinliğinin Sosyal Tabakalaşma Bağlamında Anlamı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İnsanların boş zamanı değerlendirme eylemlerinden biri olan sportif etkinlikler toplumların tabakalaşmasını anlamada sosyologlara göstergeler sunarlar. Başka bir ifadeyle toplumlarda tabakalaşmayı ölçmenin araçlarından birini de spor etkinliklerinin farklılığı oluşturur. Spor etkinlikleri ister katılarak yapılsın ister izlenerek, sosyal tabakaların farklılıklarını yansıtırlar. Çünkü her bir sosyal tabaka diğerinden farklı olmak ister ve bu farklılıklarını gündelik yaşantının tamamında görünür kılar. Dolayısıyla sanatsal ve sportif etkinliklerini kendi sosyal tabakasını bir alttakinden ayırt etmek için kullanır. Hem sportif faaliyete erişim imkânları (zira ucuz spor etkinliği olduğu gibi pahalı araçlarla gerçekleştirilen sporlar da vardır) açısından hem de içinden geldiği sosyal tabakanın tercihini içselleştirmesi açısından bir tercih meselesi olarak görülmesi sonucunda tabakalara özgü sportif etkinliklerden söz edebiliriz. Bu makalede üst sosyal sınıfların yaşam tarzları çerçevesinde beğenileri aracılığıyla sınıfsal sınırlarını korumada kullandığı stratejiler, sportif etkinliklerin seçimi bağlamında tartışılmıştır
Sporting events, one of the activities of people's free-time evaluation, offer sociologists a sense of the stratification of societies. In other words, the diversity of sporting events constitutes one of the means of measuring stratification in societies. Sporting events reflect the diversity of social strata, either by participating or watching them. Because each social layer wants to be different from the other and makes these differences visible throughout the daily life. It therefore uses its artistic and sporting activities to distinguish its social layer from its subordinate. We can talk about sporting events unique to the strata as a result seen as a matter of preference both in terms of opportunities for access to sporting activities (as there are cheap sports activities and sports with expensive cars) and the internalization of the choice of social stratum. In this article, the strategies that the upper social classes use to protect their class boundaries through the likes of life styles are discussed in the context of the choice of sportive events

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Spor Bilimleri, İletişim, Aile Çalışmaları, Sosyal Çalışma

Kaynak

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

2

Künye