STRATEJİK PLANLAMA EKSENİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK: TAMPON VE AĞ ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Geleneksel planlama yaklaşımlarından farklı olarak stratejik planlama yaklaşımında yer alan seçicilik özelliği, belli bir kentsel kullanımın tek başına da değerlendirilerek plan strateji ve politikalarının oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. Stratejik planlamanın seçicilik özelliği üzerinden yola çıkan bu çalışmada Kayseri ili özelinde yapılan sağlık tesisi yatırımlarının yer seçim kararlarının mekânsal erişilebilirliklerini Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak test etmeyi amaçlamaktadır. Stratejik planlama yaklaşımının ülkemiz kent planlama yasal mevzuatında yer bulması ile birlikte CBS – Kent Planlama ilişkisinin daha görünür hale geleceği öngörülmektedir. Çalışmada kullanılan İstatistiki veri tabanları TÜİK, Kayseri Valiliği ve Sağlık Bakanlığı üzerinden oluşturulmuş, yerleşim alan lekelerinin oluşturulması için CORINE Arazi Örtüsü Verisi kullanılmıştır. Ağ ve Tampon analiz yöntemleri kullanılarak yapılan analizlerin temel sonuçları ise kısaca şöyledir: (1) kentsel donatı erişilebilirlik ve yer seçimi analizinde Ağ analizi tekniği Tampon analizine oranla daha uygundur; (2) çeper alandaki kırsal dokuda erişim değerleri düşük seyrederken, literatüre de uygun olarak kent merkezinde erişim değerleri yüksek seviyededir.
Apart from the traditional urban planning approaches, the selectivity characteristic of the strategic planning allows the formation of plan strategies and policies by evaluating a certain single urban facilities. In this respect, with reference to the selectivity characteristics of strategic planning, this study aims to analyze the spatial accessibility of location decision of health facility investments in Kayseri province by using Geographical Information Systems. In this respect, the relationship between GIS and urban planning will become more visible when the strategic planning approach and its intervention tools became a part of our urban planning system. The study’s statistical databases were established through TURKSTAT, Kayseri Governorship and Ministry of Health, and CORINE Land Cover Data was used for the establishment of built-up areas. The main results of the analysis using Network and Buffer Analysis methods: (1) Network Analysis technique is more suitable than Buffer Analysis; (2) While the accessibility levels in the periphery with rural characteristic are low, in accordance with the literature the value is high in the city center.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

[No Keywords]

Kaynak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

1

Künye