TEKSTİL MALZEMELERİ İLE KAPALI ALAN HAVA KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Modern insan yaşamının yaklaşık % 90'ını kapalı ortamlarda geçirmektedir, bu nedenle iç hava kalitesi günümüzde insan sağlığı ve konforunu etkileyen önemli parametrelerden biri haline gelmiştir. Kapalı ortam havasında, NOx, SOx, COx ve uçucu organik bileşikler başta olmak üzere pek çok kirletici gaz bulunmaktadır. Kirletici gazların yol açtığı baş ağrısı, göz, burun ve boğaz rahatsızlıkları, yorgunluk, cilt problemleri, öksürük ve bulantı gibi etkiler, yaşam kalitesini düşürdüğü gibi, çalışan verimini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmada, iç hava kirleticileri, iç hava kalitesini etkileyen faktörler ve tekstil malzemelerinin iç hava kalitesine olan etkileri incelenmiştir.
People spend nearly 90% of their time in closed spaces therefore indoor air quality is an important factor that affects human health and comfort. Indoor air contains a variety of pollutant gases such as NOx, SOx, COx and volatile organic compounds. Pollutants can lead to a number of complaints on people's health and work efficiency. The most common complaints are headache, eye, nose, and throat irritation, fatigue, skin irritation, coughs and nausea. In this study, indoor air pollutants, the factors that affect the indoor air quality and the effect of textile materials on indoor air quality are examined.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

[No Keywords]

Kaynak

Tekstil ve Mühendis

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Q4

Cilt

23

Sayı

104

Künye