Synthesis and Structural Characterization of Y-doped Pyramidal ZnO Powders

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

The present study focuses on the structural changes in ZnO powder induced by doping of a rare earth metal of Y. For this aim, we synthesized four ZnO samples with different Y-content using the combustion reaction method. X-ray powder diffraction (XRPD) technique and scanning electron microscopy (SEM) results confirm that the asinvestigated structural parameters and morphology of the ZnO structure were affected directly by the concentration of Y dopant. For each Y-doped sample, randomly-oriented pyramidal morphology and the formation of a minority phase of Y2O3 were observed. A gradual increase in both lattice parameters and unit cell volume was detected with increasing Y content. All samples were found to be thermally stable in the temperature interval of 25-950 °C.
Mevcut çalışma, nadir toprak metali Y’un ZnO tozuna katkılanmasının meydana getirdiği yapısal değişikliklere odaklanmaktadır. Bu amaçla, farklı Y içeriğine sahip dört ZnO numunesi, yakma reaksiyon metodu kullanarak sentezledik. X-ışını toz kırınımı (XRPD) ve taramalı elektron mikroskopisi (SEM) sonuçları, ZnO’un araştırılan yapısal özellikleri ve morfolojisinin doğrudan Y katkısından etkilendiğini doğrulamaktadır. Her Y katkılı numune için, rasgele-yönelimli piramit şeklinde morfoloji ve Y2O3 azınlık fazının oluşumu gözlendi. Y içeriğinin artmasıyla hem örgü parametrelerinde hem de birim hücre hacminde kademeli bir düşüş tespit edildi. Tüm numunelerin 25–950 °C sıcaklık aralığında termal olarak kararlı olduğu bulundu.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

[No Keywords]

Kaynak

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

2

Künye