Burulma kirişli bir arka aks tasarımı ve taşıt dinamik davranışı üzerine etkileri

dc.contributor.advisorUzunsoy, Erdem
dc.contributor.authorDoğru, Ercan
dc.date.accessioned2021-03-19T21:55:47Z
dc.date.available2021-03-19T21:55:47Z
dc.date.issued2017
dc.departmentBTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractGünümüz hafif araç pazarının şekillenmesinde müşteri beklentileri kadar üretim maliyetleri de oldukça önemlidir. Aracın tasarımından üretimine kadar; maliyetlerinin düşürülmesi, performansı, dinamiği gibi müşteri algı ve kararını etkileyen unsurlar üzerine yoğun şekilde çalışılmaktadır. Süspansiyon sistemleri de; seyir konforunun sağlanmasındaki önemi kadar, sürüş karakteristiklerini de doğrudan etkileyen sistemler olarak bu yoğun arayış içinde yerlerini almaktadırlar. Bu tez çalışması kapsamında; ülkemizde tamamen yerli olanaklarla tasarım ve üretimi gerçekleştirilen burulma tipi arka süspansiyon sistemi üzerine çalışılmıştır. Bu sisteme yönelik arka aks düzenlemesi; otomotiv sektöründe düşük ağırlık ve yapısal basitlik, yük taşıma kapasitesi ve bakım kolaylığı gibi sebeplerle tercih edilmektedir. Bu avantajlarıyla birlikte tasarımın sürüş dinamiğine büyük etkilerinden dolayı, yapısal tasarımı da etkileyecek olan kinematik ve dinamik modelleme ve analiz çalışmaları gerçekleştirilecektir. Modelleme çalışmalarında MSC ADAMS çoklu cisim dinamiği yazılımından faydalanılmış olup, bu tez çalışması kapsamında burulma kirişli süspansiyon burç açıları değişiminin dinamik cevapları vurgulanmış olup, ayrıca önemli bir parametre olan kayma merkezinin tespitine yönelik olarak taşıt dinamiğinin temel bir parametresi olan yalpa merkezi yüksekliği ile geometrik bir ilişki ortaya konulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn the shaping of today's light vehicle market, manufacturing costs as well as customer expectations are also very important. The factors such as cost reduction, performance, dynamics of vehicle, those affect customer perceptions and decisions are being worked on from design to manufacture of a vehicle, intensively. Suspension systems those affect handling characteristics directly as well as being important for achieving ride comfort, have also taken their place in this intense search. In this thesis study; a torsion-beam rear suspension system that has been designed and manufactured with a complete domestic effort,in our country, was worked on. This type of rear axle arrangement is preferred for reasons such as low weight and low complexity, load carrying capacity, and ease of maintenance in the automotive industry. With the mentioned advantages; because of its great effects on handling dynamics, kinematic and dynamic modeling and analysis those also affect structural design was studied. A multibody Dynamics simulation tool: Msc ADAMS was used in modeling studies. In the study, angle variations of the bushings were examined specifically, while the importance of another parameter, shear centre, was being emphasised by introducing a relation with roll centre height, which is also an important parameter in vehicle dynamics.en_US
dc.identifier.endpage53en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=DPTyuy3wRPq_qvCPSqUB61j1VxrxsUdrWcOOLqKqWEFM0A-5Gea8a5e2BGzgb-So
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12885/188
dc.identifier.yoktezid456989en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.institutionauthorDoğru, Ercan
dc.language.isotren_US
dc.publisherBursa Teknik Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMakine Mühendisliğien_US
dc.subjectMechanical Engineeringen_US
dc.subjectTaşıt süspansiyonuen_US
dc.subjectVehicle suspensionen_US
dc.titleBurulma kirişli bir arka aks tasarımı ve taşıt dinamik davranışı üzerine etkilerien_US
dc.title.alternativeA torsion beam rear suspension design and its effects on vehicle dynmamics behaviouren_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
456989.pdf
Boyut:
1.52 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text

Koleksiyon