Burulma kirişli bir arka aks tasarımı ve taşıt dinamik davranışı üzerine etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Bursa Teknik Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüz hafif araç pazarının şekillenmesinde müşteri beklentileri kadar üretim maliyetleri de oldukça önemlidir. Aracın tasarımından üretimine kadar; maliyetlerinin düşürülmesi, performansı, dinamiği gibi müşteri algı ve kararını etkileyen unsurlar üzerine yoğun şekilde çalışılmaktadır. Süspansiyon sistemleri de; seyir konforunun sağlanmasındaki önemi kadar, sürüş karakteristiklerini de doğrudan etkileyen sistemler olarak bu yoğun arayış içinde yerlerini almaktadırlar. Bu tez çalışması kapsamında; ülkemizde tamamen yerli olanaklarla tasarım ve üretimi gerçekleştirilen burulma tipi arka süspansiyon sistemi üzerine çalışılmıştır. Bu sisteme yönelik arka aks düzenlemesi; otomotiv sektöründe düşük ağırlık ve yapısal basitlik, yük taşıma kapasitesi ve bakım kolaylığı gibi sebeplerle tercih edilmektedir. Bu avantajlarıyla birlikte tasarımın sürüş dinamiğine büyük etkilerinden dolayı, yapısal tasarımı da etkileyecek olan kinematik ve dinamik modelleme ve analiz çalışmaları gerçekleştirilecektir. Modelleme çalışmalarında MSC ADAMS çoklu cisim dinamiği yazılımından faydalanılmış olup, bu tez çalışması kapsamında burulma kirişli süspansiyon burç açıları değişiminin dinamik cevapları vurgulanmış olup, ayrıca önemli bir parametre olan kayma merkezinin tespitine yönelik olarak taşıt dinamiğinin temel bir parametresi olan yalpa merkezi yüksekliği ile geometrik bir ilişki ortaya konulmuştur.
In the shaping of today's light vehicle market, manufacturing costs as well as customer expectations are also very important. The factors such as cost reduction, performance, dynamics of vehicle, those affect customer perceptions and decisions are being worked on from design to manufacture of a vehicle, intensively. Suspension systems those affect handling characteristics directly as well as being important for achieving ride comfort, have also taken their place in this intense search. In this thesis study; a torsion-beam rear suspension system that has been designed and manufactured with a complete domestic effort,in our country, was worked on. This type of rear axle arrangement is preferred for reasons such as low weight and low complexity, load carrying capacity, and ease of maintenance in the automotive industry. With the mentioned advantages; because of its great effects on handling dynamics, kinematic and dynamic modeling and analysis those also affect structural design was studied. A multibody Dynamics simulation tool: Msc ADAMS was used in modeling studies. In the study, angle variations of the bushings were examined specifically, while the importance of another parameter, shear centre, was being emphasised by introducing a relation with roll centre height, which is also an important parameter in vehicle dynamics.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Makine Mühendisliği, Mechanical Engineering, Taşıt süspansiyonu, Vehicle suspension

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon