‘Hayvan Çiftliği’ Adlı Eseri Bağlamında George Orwell’ın Tarihi ve Sosyolojik Tespitlerini Değerlendirmek

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İngiliz edebiyatının önemli isimlerinden olan George Orwell, 1903-1950 yılları arasında yaşamış ve yazdığı eleştiri yazıları ile tanınmıştır. Roman, öykü, deneme gibi farklı türlerde pek çok eseri bulunmaktadır. Bu eserlerinden biri de 1945 yılında Birleşik Krallık’ta yayınlanan Hayvan Çiftliği adlı romanıdır. Eserde hayvanlar üzerinden kurgulanan daha adaletli daha eşitlikçi bir sistem hayalinin daha sonra nasıl bir diktatörlüğe dönüştüğü anlatılmaktadır. Bu dönüşüm, en başında haklı görünen eşitlik ve adalet istemleri üzerinden mevcut sömürü düzenine başkaldırı olarak doğmuştur. Bu başkaldırı ile daha sonra domuzların önderliğinde insanlardan daha da baskıcı ve daha zalimce bir diktatörlük kurulmuştur. Yaşanan gerçekliklerle beslendiği iddia edilen bu kurgu aynı zamanda Stalinizm eleştirisi olarak karşımıza çıkmaktadır. George Orwell, eserindeki olay kurgularını 1917 yılında yaşanan Rus Devrimi ile ve sonrasında ortaya çıkan yönetim biçimi ve lider olan Stalin ile bağdaştırarak oluşturmuştur. Stalin’in benimsediği ve uyguladığı idare biçimi romanda hayvanlar üzerinden anlatılmıştır. Daha iyi ve eşit bir yaşam isteyen hayvanlar bir lider etrafında toplanarak ideal düşüncelerini sistemleştirmişler ve onun etrafında birlik olmalarını sağlayan çeşitli unsurlar geliştirmişlerdir. İdeal düzen arayışı tıpkı Orwell’ın yaşadığı dönemde olduğu gibi insanları, onlara daha iyi bir hayat vaadi sunarak etrafında toplayan ideal bir ekonomik ve siyasal sistem gibi yayılmış ve nihayetinde inananları sistemin öznesi olmaktan çıkarmış ve sisteme hizmet eden birer araç haline getirmiştir.
George Orwell is one of the important names of English literature. He lived between 1903-1950 and is known for his criticism. He has many works that are popular today. One of his popular works is “Animal Farm”, which was published in the United Kingdom in 1945. This work, which is fictionalized on animals, tells how the dream of a more fair and egalitarian system turned into a dictatorship. This transformation has emerged as a revolt against the existing system of exploitation with the demand for equality and justice. With this rebellion, a dictatorship was later established under the leadership of the pigs, even more, oppressive and cruel than the human rule. This fiction, which is claimed to be nourished by realities, also appears as a critique of Stalinism. George Orwell formed her fiction in her work by associating it with the new system and leader Stalin that emerged after the Russian Revolution in 1917. In the novel, the management style adopted and implemented by Stalin is explained through animals. Animals that want a better and equal life gathered around a leader, systematized their ideal thoughts and developed various elements that enable them to unite. The search for the ideal order has spread like an ideal economic and political system that gathers people around them by offering a better life, just as in Orwell's time. Thereby, the ideal social order dismissed believers from being the subject of the system and turned them into tools that serving the system.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

emek, sömürü, Rus Devrimi, İdeal düzen

Kaynak

Manas Journal of Social Studies

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

3

Künye