Bulgar Milliyetçiliğinin Doğuşu, Ortodoks Unsurları, Gelişimi ve Türklerin Ötekileştirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar'daki toprakları milliyetçilik akımının ilk hedefi olmuştur. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonrası küçük bir prenslik olarak kurulması kararlaştırılan Bulgaristan, zamanla Osmanlı'nın Balkanlar'daki varlığını tehdit eder duruma gelmiştir. Modern Bulgar milliyetçiliğini oluşum süreci ve bu sürecin öncelikleri Bulgarların Türklerle olan ilişkilerini önemli ölçüde etkilemiş ve asırlardır birlikte barış içinde yaşayan toplumlar milliyetçiliğin ortaya çıkmasıyla kendilerini savaşların içinde bulmuşlardır. Bulgar milliyetçiliğinin doğuşu ve gelişimi ötekileştirmenin başarılı olması ile paralel bir yön izlemiştir. Milliyetçiliği sadece güncel bir olgu olmaktan çok tarihsel bir gelişim evresi içinde inceleyen bu çalışma, Bulgar milli bilincinin oluşumu sırasında Türklerin ve diğer unsurların ne şekilde yabancılaştırıldığını ve yeni sınırların hangi yöntemle oluşturulduğunu ele almaktadır. Bu bağlamda dil, din ve kültür gibi etkenlerin varlığı ve fiziki sınırların yaratılması süreci incelenerek Bulgaristan'daki Türklerin ne şekilde ötekileştirilip dışlandıkları tartışılmıştır.
Being a multi-ethnic Empire turned Ottoman territories in the Balkans a target of nationalism. After being established as a small Principality as a result of the 1877-1878 Russo-Turkish War, Bulgaria, became a threat to the Ottoman presence in the Balkans. The creation process of Modern Bulgarian nationalism and its priorities, affected negatively relations between Bulgarians and Turks, and two communities that were having centuries long peaceful co-existence found themselves among conflicts and wars. The rise and progress of Bulgarian nationalism followed parallel path with the success of the process "creating the other". By studying Bulgarian nationalism historically and not seeing it only as a contemporary phenomenon, this work examines the way how new national borders were created in Bulgaria and to which extent the Turks were made as others during Bulgarian national resurgence. Focusing on different markers of identity such as language, religion and culture gives the possiblity to understand how the Turks were excluded from the nation building process in Bulgaria.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sanat, Kültürel Çalışmalar, Etnik Çalışmalar, Folklor, Tarih

Kaynak

Gazi Akademik Bakış

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

20

Künye