KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN BOYUTLARI: ANKARA ÖRNEĞİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Şiddet, modern çağın sosyal vebası olarak toplumsal yapı içinde kendini sıkça gösteren ve pek çok zararları olan bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiddetin her çeşidi ve şekli yıkıcı olmakla birlikte kadına karşı olan türü de hem bireysel hem de toplumsal pek çok problem doğurmaktadır. Şiddet sosyal bir sorun olmakla birlikte aynı zamanda pek çok sosyal sorununda kaynağı durumundadır. Bu açıdan bakıldığında kadına yönelik şiddetin önlenmesi hem mikro ölçekte hem de makro ölçekte gereklilik olarak karşımızda durmaktadır. Kadına yönelik şiddetin çok çeşitleri boyutları olmakla birlikte kadına zarar veren fiziksel, sözel, cinsel, ekonomik ve psikolojik boyutları ilk akla gelenlerdir. Bu şiddet türleri kadına fiziksel ve psikolojik zarar vermenin yanı sıra hayati tehditleri de beraberinde getirmektedir. Bu yönüyle yapılan çalışmada Ankara ŞÖNİM’e başvuru yapan 63 şiddet mağduru kadın ile mülakat yapılmış ve kadına yönelik şiddetin boyutları sosyolojik açıdan değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında görüşülen kadınların sosyo-demografik özelliklerine, karşılaştıkları şiddet türlerine, şiddet sürecine ve maruz kalınan şiddet karşısındaki tavır ve tutumlarına yer verilmiştir. Çalışma bulguları analiz edildiğinde merkeze başvuran kadınların birden fazla şiddet türüne maruz kaldığı ve genellikle şiddet davranışının evlendikten hemen sonra başladığı tespit edilmiştir. Kadınların şiddet davranışı karşısında genellikle hemen tedbir alma ve kurtulma yönünde bir girişimde bulunmadıkları, çocukları için şiddet ortamında kalmaya devam ettikleri saptanmıştır.
Violence emerges as a problem that frequently manifests itself in the social structure as a societal illness of the modern age and has many damages. Although violence in all kinds and all forms is destructive, the type against the woman also poses many problems both for the individual and the society. Violence is both a social problem and a source of many social problems. For this reason, prevention of violence against women is a requirement both on micro and macro scales. Violence against women has many dimensions and types. Physical, verbal, sexual, economic and psychological damages are the ones that come to mind first. These types of violence threaten not only women’s physical and psychological well-being, but their lives as well. In this study, interviews were conducted with 63 violent victims who applied to Ankara ŞÖNİM and various dimensions of violence against women were assessed from a sociological point of view. This study included participants' socio-demographic characteristics, types of violence they faced, the duration of violence, their attitudes and attitudes towards violence against women. The findings of the study reveal that women were exposed to more than one type of violence and that violence began almost immediately after being married. It has been observed that women do not take immediate action or attempt to escape from and continue to remain in a violent environment for the sake of their children.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyoloji, Kadın Araştırmaları

Kaynak

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

17

Sayı

1

Künye