ANALYSIS OF MANIPULATION OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE 2016 PRESIDENTIAL ELECTIONS OF THE UNITED STATES OF AMERICA WITHIN THE SCOPE OF INTELLIGENCE TECHNIQUES

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

In this study, the manipulations of the Russian Federation (RF) in the presidential election process held in the United States of America (the US) in 2016 November are examined within the scope of RF's cyber espionage and US' counter-espionage capacities. RF has managed to manipulate the election process with the cyber espionage capabilities of the military intelligence service GRU (Glavnoye Razvedyvatel'noye Upravleniye/Main Intelligence Directorate), which has become increasingly sophisticated in recent years. FBI (Federal Bureau of Investigation), which is the USA's counter/espionage capacity and the main intelligence service establishing this capacity, could not uncover this intervention process and within this framework failed to resist against the intelligence activities of a hostile country aimed at its own country. The manipulation of GRU in the US presidential elections has been constantly brought into question by the opponents of Donald Trump in order to create political oppression against him following his election as the President of the US. In this context, the intelligence activities of GRU have been revealed in detail by the relevant official intelligence services of the US. The analysis of these details has become important in terms of understanding the weaknesses in the counter-espionage system of the US coordinated under the leadership of the FBI, as well as the RF's cyber espionage capabilities dominated by the GRU.
Bu çalışmada, Rusya Federasyonu (RF)’nun Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde 2016 Kasım ayında yapılan başkanlık seçim sürecine yönelik manipülasyonları, RF’nin siber espiyonaj, ABD’nin ise kontr/espiyonaj kapasiteleri kapsamında incelenmektedir. RF, söz konusu seçim sürecine askerî istihbarat servisi olan GRU (Glavnoye Razvedyvatel’noye Upravleniye / Ana Askerî İstihbarat Servisi)’nun son yıllarda giderek sofistike hale gelen siber espiyonaj imkân ve kabiliyetleri dâhilinde manipüle etmeyi bir ölçüde de olsa başarmıştır. Bu müdahale sürecini ABD kontr/espiyonaj kapasitesi ve bu kapasiteyi oluşturan temel istihbarat servisi olan FBI (Federal Bureau of Investigation / Federal Araştırma Bürosu) zamanında deşifre edememiş ve bu çerçevede hasım bir devletin ülkesine yönelik istihbari faaliyetine karşı koymada başarısız olmuştur. GRU’nun ABD Başkanlık seçimlerine yönelik manipülasyonları Donald Trump’ın ABD Başkanı olması akabinde ise anılanı siyasi açıdan baskı altına almak amacıyla Trump’a muhalif çevrelerce sürekli olarak gündemde tutulmaya başlanmıştır. Bu kapsamda da GRU’nun söz konusu istihbari faaliyetleri ABD’nin ilgili resmî istihbarat yapılanmaları tarafından detaylarıyla ortaya konulmuştur. Bu detayların analizi ise ABD’nin FBI önderliğinde koordine edilen kontr/espiyonaj sistematiğindeki zafiyetlerin anlaşılmasının yanı sıra RF’nin GRU tarafından domine edilen siber espiyonaj kabiliyetlerini ortaya koymak bakımından önemli hale gelmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

RF, Başkanlık Seçimleri, ABD, GRU, FBI

Kaynak

Güvenlik Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

1

Künye