SOSYAL ÖĞRENMENİN AİLE İÇİ ŞİDDETE ETKİSİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Değişen koşullar kuşkusuz beraberinde sosyal yapıda bir takım değişimleri de beraberinde getirmektedir. Sosyal patoloji bu durumdan etkilenerek zaman zaman farklı neden ile kendini gösterse de temelde yatan problem toplumun mikro birimlerinde varlığını her zaman korumaktadır. Bu problemlerden biri de kuşkusuz kadına yönelik şiddet sorunsalıdır. Kadına uygulanan şiddetin çeşitli besleyicileri olduğu açıktır. Bunlardan biride sosyal öğrenme ile nesilden nesile geçen biçimidir. Yapılan araştırmada şiddetin sosyal öğrenme ile aktarımı incelenmiş ve aralarındaki bağlantı analiz edilmeye çalışılmıştır. Buradan hareketle Bursa ilinde yaşayan ve şiddet gören 31 kadın ile derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonunda şiddetin öğrenilen boyutu ortaya koyulmuş ve ailesinde şiddet gören ya da tanık olan bireylerin şiddet uygulamaya yatkın olduğu sonucu temellendirilmiştir.
There is no doubt that changing conditions herewith bring several certain variations into social structures. Occasionally, social pathology is emerged and affected due to several reasons and basically, underlying problem exists on the society’s micro units invariably. The one of the deterministic problem is definitely domestic violence against women and its problematique. There are several assistive factors regarding violence against women. One of those is passing down through social learning as well. In this research paper, the concept of violence is examined via social learning and its passing down process by analysing the relationship between variables. From this point of view, interviews have been done with 31 abused women that they live in Bursa. In conclusion part, the learning from violence is revealed clearly by providing so many solutions and the person who faced or atleast witnessed family violence tend to engage in violence.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyal Öğrenme, Taklit, Aile içi Şiddet, Değerler, Sosyal Aktarım

Kaynak

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

19

Sayı

34

Künye