Kosovalı Kadın Göçmenler ve Sosyal Motivasyonları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kosova’dan Türkiye’ye yönelmiş göçlerin tanım ve açıklamalarında “zorunlu ve denetimli göçler” ibaresine sıklıkla rastlanır. Bugün denetimli, zorunlu nitelikte göçler yaşanmasa da kişisel tercih veya keyfi nedenlerle göçlerin halen devam ettiği belirtilebilir. Çalışma kapsamında görüşülen kadın göçmenler, bu iddiayı doğrulamaktadır. Kosovalı kadın göçmenler, kişisel veya keyfi denilebilecek nedenlerle Türkiye’ye göç etmektedirler. Çalışma, yaşanmakta olan göçlerin niteliğine ve nedenlerine eğilmeyi amaçlamaktadır. Bu noktada çalışma, ara ara yaşanmakta olan kadın göçlerinin göç yazınında yer almayışını problem edinmektedir. Problemin telafisi için de söz konusu göçlerin görünürlüğünü artırmaya, yukarıda belirtildiği gibi ayrıca göçlerin niteliğini ve motivasyonlarını ortaya koymaya gayret etmektedir. Bu gayeyle çalışmada, keyfi (zorunlu ve denetimli olmayan) se-beplerle Türkiye’ye göç etmiş Kosovalı kadınlar tespit edilmiş, kartopu örneklemi ile 24 kadın göçmene ulaşılmış ve yarı-yapılandırılmış görüşmelerle çalışmanın odaklandığı iki hususa (göçlerin niteliği ile motivasyonlarına) açıklık getirilmiştir. Buna göre, Kosovalı kadınlar evlilik için Türkiye’ye göç etmekte, göç etmelerinde aile ve hısım/akraba gibi sosyal motivasyonlardan etkilenmektedirler.
The term of “compulsory and controlled migrations” are commonly seen in concepts and definitions of migrations from Kosovo towards Turkey. It can be said that eventhought the compulsory and con-trolled migrations are not common that much, migrations that are originating from personal reasons or arbitrary targets are still happening. The women that are talked with are proving this claim of the study. Women from Kosova are migrating from Kosovo to Turkey because of some reasons that can be called as personal or arbitrary targets. This study aims to focus on the reasons and quantity of such migrations. In this study the problem is the invisibility of women migrants in studies on mi-gration. The study aims to restitute this problem by making it more visible and also it aims to present the motivations and quantity of such migrations as it is referrenced above. With this aim this study has clarified two elements that is focused (motivations and quantity of migraitons) by semi-struc-tured interview with the twenty-four women from Kosovo that are retained by the snowball sample. According to this women from Kosovo are moving to Turkey because of marital reasons, their migra-tios are affected by social motivations such as family, relatives.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

[No Keywords]

Kaynak

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

15

Künye