Korgan (Ordu) Yöresinde Gıda Olarak Tüketilen Doğal Bazı Bitki Taksonlarına Ait Yöresel Tarifler ve Etnobotanik Özellikleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Korgan yöresinde doğal olarak yetişen, gıda olarak tüketilen bazı doğal bitki taksonlarının etnobotanik özelliklerini tespit etmek amacıyla çiçekli ve otsu bitki taksonları toplanmıştır. Toplanan bitki materyallerinin teşhisi yapıldıktan sonra herbaryum örneği haline getirilmiştir. Çalışma alanı sınırları içinde yaşayan farklı yaş ve kültür seviyesindeki 119 kişi ile görüşme yapılmış ve bu kişilerin faydalandıkları bitkiler belirlenmeye çalışılmıştır. Yöre halkının doğal bitkileri gıda amaçlı tüketim kültürünün kuşaktan kuşağa devamlılığını sağlamak için bitkilerle yapılan yöresel yemeklerin hazırlanması ile ilgili tariflere yer verilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda çalışma alanında etnobotanik kullanımı bulunan 16 familya ve bu familyalara ait 23 takson tespiti yapılmıştır. Bu taksonların 12’si gıda, 2’si baharat, 13’ü çay ve 2’si süs amaçlı etnobotanik kullanımı tespit edilmiştir.
Flowering and herbaceous plant taxa were collected in order to determine the ethnobotanical properties of some natural plant taxa which are naturally grown in Korgan region. After identification of the collected plant materials, the herbarium sample was made. 119 people from different age and culture levels were interviewed in the study area. The recipes for the preparation of local dishes made with plants to ensure the continuity of the natural crops of the local people and the food consumption culture from generation to generation are given. As a result of the surveys, 16 families with ethnobotanical use and 23 taxa belonging to these families were determined in the study area. 12 of these taxa were found to be food, 2 for spice, 13 for tea and 2 for ornamental ethnobotanical use.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

[No Keywords]

Kaynak

Journal of Tourism and Gastronomy Studies

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

2

Künye