A Matter of Controversy: Teaching New L2 Words in Semantic Sets or Unrelated Sets

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

The relevant literature reveals no consensus on whether new vocabulary items should be presented in semantic or semantically-unrelated sets in L2 classrooms. Actually, there is an excessive amount of research evidence on the interfering effect of teaching semantically-related words at the same time. However, the majority of these studies have been carried out under strictly-controlled laboratory conditions, so there is still need for more classroom research on this controversial issue. The present study aims to investigate the effects of presenting novel words in lexical sets versus semantically unrelated sets on students’ acquisition of these words in a real classroom setting. The participants, 44 Turkish EFL learners, were taught 12 English target words in either semantic or unrelated clusters. The vocabulary instruction was given through pictorial flashcards accompanied by several sentential contexts, which supplied the participants with several meaningful encounters with the target vocabulary items. The results indicated that both types of vocabulary instruction provided EFL learners with effective recognition and production of the target words immediately after the treatments as well as two weeks later. These findings revealed no statistically significant difference between clustering words in semantic sets and unrelated sets. Hence, the current study did not find out any interfering effect of teaching semantically related words simultaneously in a real classroom condition.
Yapılan araştırmalarda, yabancı dilde yeni kelimelerin anlamsal bağıntılı gruplar halinde mi yoksa anlamca ilişkisiz gruplar halinde mi öğretilmesi gerektiği konusunda fikir birliği bulunmamaktadır. Bu konudaki çalışmaların çoğu, anlamsal bağıntılı kelimelerin birlikte öğretilmesinin sakıncalı olduğunu iddia etmektedir. Bunu savunan çalışmaların büyük bir kısmı daha çok laboratuvar koşullarındaki yapay çalışmalar olduğundan, bu tartışmalı konunun açığa kavuşturulması için doğal ortamda gerçekleştirilmiş sınıf içi araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Gerçek bir sınıf ortamında yapılmış bu çalışma, yabancı dilde yeni sözcüklerin anlamsal bağıntılı veya anlamca ilişkisiz gruplar halinde sunulmasının öğrencilerin bu kelimeleri öğrenmesi üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. 12 hedef kelime, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen 44 Türk öğrenciye anlamsal bağıntılı veya anlamca ilişkisiz gruplar halinde öğretilmiştir. Öğretim sırasında resimli kelime kartları kullanılmış ve görsel olarak zenginleştirilmiş örnek cümleler yardımıyla öğrencilerin hedef kelimelerle birkaç kez karşılaşması sağlanmıştır. Çalışma sonuçları, her iki durumda da öğrencilerin yeni kelimeleri etkili bir şekilde öğrendiklerini göstermiştir. Bulgular ışığında, kelimelerin anlamsal bağıntılı veya anlamca ilişkisiz gruplar halinde öğretilmesi arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Dolayısıyla, doğal bir sınıf ortamında gerçekleştirilen bu çalışmada, anlamca ilgili kelimelerin birlikte öğretilmesinde herhangi sakınca tespit edilememiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eğitim, Eğitim Araştırmaları, Eğitim, Özel

Kaynak

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

1

Künye