Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) Kompozit Malzemelerde Kullanılan Doğal Elyaflar ve Dolgu Maddeleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte saf haldeki malzemelerin yetersiz kalmasından dolayı kompozit malzemeler geliştirilmiş ve zamanla kullanım alanları çoğalmıştır. Cam elyaf takviyeli polyester (CTP) kompozit malzemeler, iyi mekanik dayanım, elastiklik, yüksek korozyon dayanımı ve ekonomiklik gibi özelliklere sahip olmalarından dolayı dünyada yaygın kullanıma sahiptirler. Bu nedenle günümüzde CTP kompozitlere farklı takviye ve dolgu malzemeleri eklenilerek malzeme özelliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma sisal, jüt, kenaf vb. farklı doğal elyaf takviyesi ve cam kürecik, grafit, alümina vb. farklı dolgu maddesi kullanımının CTP kompozit malzemelerin özelliklerine etkisinin incelendiği çalışmaları ele almaktır. Çalışmanın ilk bölümünde genel olarak doğal ve cam elyaf takviyeli polimer kompozitler hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın ikinci ve üçüncü bölümünde ise CTP kompozit malzemelerde kullanılan doğal elyaf takviyesinin ve dolgu maddelerinin malzeme özelliklerine etkisinin incelendiği çalışmalar sunulmuştur. Yapılan çalışmalarda doğal elyafların ve dolgu maddelerinin farklı üretim yöntemleriyle CTP kompozit malzemelere başarıyla dahil edilebildikleri, malzeme özelliklerini iyileştirici etki yapabildikleri ve maliyeti düşürebildikleri görülmektedir.
With the development of technology, composite materials have been developed due to the inadequacy of the pure materials and the usage areas have increased with time. Glass fiber reinforced polyester (GFRP) composite materials have widespread use in the world due to their properties such as good mechanical strength, elasticity, high corrosion resistance and economy. For this reason, it is aimed to improve material properties by adding different reinforced and filler materials to GFRP composites. In this study, the effects of using different materials such as sisal, jute, kenaf etc. different natural fiber reinforcement and glass beads, graphite, alumina etc. different filler material on the properties of GFRP composite materials were investigated. In the first part of the work, the information was given about natural and glass fiber reinforced polymer composites in general. In the second and third part of the study, studies were given to investigate the effect of natural fiber reinforcement and filler materials used in GFRP composite materials on material properties. In these studies, natural fibers and fillers can be successfully incorporated into GRFP composite materials by different production methods, they can improve the material properties and reduce the cost.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

[No Keywords]

Kaynak

El-Cezerî Journal of Science and Engineering

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Q4

Cilt

6

Sayı

2

Künye