Evsel güç sistemleri için akıllı bir güç yönetim sisteminin tasarımı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, evsel hibrit bir güç sistemi içindeki lokal bir yüke, sürekli güç akışının sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla akıllı bir enerji yönetim sistemi geliştirilerek bir solar-hidrojen hibrit güç sistemi modellenmiştir. Geliştirilen bu enerji yönetim sistemi, hibrit güç sisteminin toplam enerji talebini kontrol etmektedir. Bu sistem, lokal yüklere sürdürülebilir bir güç sağlamak için ya solar güç sistemi ya da hidrojen enerjisine dayalı güç sistemi olarak çalışmaktadır. Hibrit sistemin kontrol edilmesi ve gözlenmesi için yeni bir kontrol kartı geliştirilmiştir. Ayrıca Labview ortamında gerçek zamanlı bir enerji yönetim sistemi geliştirilmiştir. Lokal yükün sürdürülebilir bir güç talebi sağlaması için hibrit sistemin aktif güç akışını, geliştirilen bu elektronik kontrol kart yönetmektedir. Geliştirilen bu elektronik kart sayesinde evsel güç sisteminin güncel enerji talebi, güneş veya hidrojenin olmaması durumu için uygulanabilir. Önerilen bu elektronik kart Matlab/Simulink ortamında modellenmiş ve deneysel çalışma ile de doğruluğu sağlanmıştır. Deneysel sonuçlar göstermiştir ki önerilen bu elektronik yönetim sistemi evsel hibrit güç sistemlerine sürdürülebilir bir enerji altyapısı sağlamaktadır. Ayrıca, bu sistem gerçek evsel sistem uygulamalarına uygun olma ve kolay gerçekleştirilebilme özelliklerine de sahiptir.
In this study, a solar-hydrogen hybrid power generation system is modeled by developing a smart energy management system (EMS) to sustain a continuous power flow for a local load in a constituted residential hybrid power plant. The developed EMS checks the total energy demand of the hybrid power plant and operates the solar power plant or the hydrogen energy based power plant to provide a sustainable power for the local load. A new control card is developed and a real-time EMS is performed in Labview for controlling and monitoring the hybrid system. The implemented electronic control card manages the active power flow of the hybrid system to provide a sustainable power demand of the local load. The current energy demand of the residential power plants can be viable in the lack of the sun or hydrogen, thanks to the developed EMS. The proposed EMS is modeled in Matlab/Simulink, and verified by the experimental study. The experimental results show that the proposed EMS provides a sustainable energy infrastructure for the residential hybrid power plants, and it is also easy implemented and suitable for residential real system applications.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

[No Keywords]

Kaynak

Politeknik Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

20

Sayı

4

Künye