Controlled sliding of logs downhill by chute system integrated with portable winch and synthetic rope

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ülkemizde bölmeden çıkarma çalışmaları %80’in üzerinde geleneksel yöntemlerle yürütülmektedir. Bu metotlar sırasında, insan ve hayvan gücü ile sürüterek, atarak ya da kaydırılarak gerçekleştirilen bölmeden çıkarma çalışmaları, teknik, ekonomik, çevresel ve ergonomik açılardan problemlidir. Son yıllarda sınırlı sayıda uygulanan plastik olukla taşıma sistemi, çevre zararlarının azaltılması yanında, taşınan odun hammaddesindeki değer ve hacim kayıplarının minimumda tutulması gibi önemli faydalar sağlamaktadır. Bu çalışmada, dağlık arazide kalın çaplı odun hammaddesinin yamaç aşağı kontrollü kaydırılması amacı ile taşınabilir vinç ile entegre edilmiş bir oluk sistemi geliştirilmiştir. Ayrıca, sistemin daha hafif olması için mevcut uygulamaların aksine çelik halat değil sentetik halat kullanılmıştır. Sistem, Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü, Çınarpınar İşletme Şefliği sınırları içerisinde örnek bir üretim çalışmasında test edilmiştir. Çalışmada oluk sisteminin verimlilik analizleri gerçekleştirilmiş ve ekolojik etkileri incelenmiştir. Yamaç aşağı kontrollü kaydırmada, en yüksek verim (10,01 m3 /saat) 36 m ve %70 eğime sahip 4 no'lu oluk sisteminde bulunmuştur. Oluk sisteminin ortalama verimi üzerinde etkili olan ana faktörlerin başında taşınan odun hammaddelerini kontrollü kaydırma zamanı gelmektedir. Kontrollü kaydırma operasyonlarında kalan ağaç zararının çok sınırlı sayıda kaldığı tespit edilmiştir.
Over 80% of wood extraction operations have been performed by conventional methods in Turkey. Conventional methods include skidding or sliding of logs mainly by man and animal power, which poses problems in terms of technical, economical, environmental, and ergonomic aspects. Skidding wood on plastic chutes has been implemented in limited numbers of logging applications in recent years, and provides important advantages such as reducing environmental damages and minimizing the value and volume loss of transported wood products. In this study, a chute system integrated with a mobile winch was developed for controlled sliding of large diameter logs downhill. In addition, synthetic ropes rather than steel cables were used to pull log products, resulting in a lower weight and more efficient extraction system. The system was tested on a sample wood production operation in Çınarpınar Forest Enterprise Chief of Kahramanmaraş Forest Enterprise Directorate. In the study, productivity analysis of chute system was performed and its ecological impacts were evaluated. During controlled sliding of logs downhill, the highest productivity (10.01 m3 /hour) was reached in the fourth chute system characterized as 36 m in length and 70% ground slope. One of the main factors that affected the productivity of chute system was the controlled sliding time of the logs. It was found that residual stand damage was very limited during controlled sliding operations.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çevre Bilimleri

Kaynak

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

N/A

Scopus Q Değeri

Cilt

66

Sayı

1

Künye