Dijital Şiddet: Sosyal Paylaşım Ağları Üzerine Bir Araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İnternet, telefon gibi teknolojik aletlerin kullanımında görülen artış ile birlikte ortaya çıkan dijital şiddet konusunda yeterli bilgiye sahip olduğumuz söylenemez. Bu noktada insanların dijital şiddete maruz kalma biçimlerinin ve bu şiddete yönelik algı ve tavırlarının belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu araştırmada dijital şiddet sosyal medya uygulamaları üzerinden incelenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim gören 206 öğrenciye anket uygulanmıştır. Öncelikli olarak öğrencilerin sosyal medya uygulamalarının hangilerini kullandıkları; herhangi bir taciz durumu ile karşılaşıp karşılaşmadıkları araştırılmıştır. Bunun yanı sıra anket çalışması içerisinde öğrencilere açık uçlu soru formatında onları etkileyen dijital şiddet olayı olup olmadığı sorulmuştur. Bununla birlikte çalışmada söz konusu şiddet olayları sonrasında verilen çeşitli tepkilere ve dijital şiddete yönelik mevcut uygulama ve yasaların geliştirilmesi gerekliliğine yer verilmiştir. Sonuç olarak ise cinsiyet farkı gözetmeksizin kadın ve erkek öğrencilerin dijital ortamda çeşitli şekillerde rahatsız oldukları olaylarla karşılaştıkları sonucuna ulaşılmıştır.
It cannot be claimed that we don't have adequate knowledge about digital violence caused by the increase in the use of technological devices such as internet and mobile phone. At this point it is important to identify how people face up with digital violence and their perceptions and attitudes of digital violence. An analysis of digital violence on social media applications is aimed to be made in this paper. In this regard, a questionnaire was conducted to 206 students receiving education in Abant Izzet Baysal University Science and Literature Faculty. Initially, which social media applications are used by the students and whether they have ever experienced any kinds of harassment are analyzed. Besides, an open ended question whether they have experienced digital violence they have never forgotten in their lives was asked in the questionnaire. In the paper, some reactions given after aforesaid digital violence examples and the necessity to improve current implementations and laws are also given. Finally, it has been found out that male and female students, without any gender differences, have experienced some disturbing events in digital environment.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Davranış Bilimleri, İletişim, Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Kaynak

Sakarya University Journal of Education

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

2

Künye