Adsorption of basic red 2 dye by activated biomass charcoal in batch and column systems

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Activated biomass charcoal produced from peanut shells was utilized as an adsorbent for the removal of basic red 2 (BR2) dye from aqueous solution in batch and column systems. In batch system, the effects of shaking time, initial BR2 concentration, solution pH and temperature on the adsorption were studied. While the adsorption was increasing with increasing contact time, initial BR2 concentration and temperature, it decreased with increasing solution pH. In column system, the effects of solution flow rate and initial BR2 concentration were investigated. The adsorption of BR2 was determined between 82.40 and 99.91% under all conditions such as concentration, temperature and pH for batch system. The column adsorption was found as 99.50%. Adsorption obeyed the Freundlich isotherm and and the pseudo-second order kinetic model. SEM and FT-IR studies indicated that a surface adsorption might probably be occurred on the heterogeneous surface of activated biomass charcoal.
Yerfıstığı kabuklarından üretilen aktifle?tirilmi?biyokütlekömürü, kesikli ve kolon sisteminde bazik kırmızı 2 (BR2) boyasının sulu çözeltiden uzakla?tırılması için bir adsorbent olarak kullanıldı. Kesikli sistemde adsorpsiyon üzerine çalkalama süresi, ba?langıç BR2 konsantrasyonu, çözelti pH’sı ve sıcaklığın etkileri incelendi. Adsorpsiyon temas süresi, ba?langıç BR2 konsantrasyonu ve sıcaklık ile artarken artan çözelti pH’sı ile azaldı. Kolon sisteminde çözelti akı? hızı ve ba?langıç BR2 konsantrasyonunun etkileri incelendi. Kesikli sistem için, konsantrasyon, sıcaklık ve pH gibi tüm ?artlar altında BR2 adsorpsiyonu %82.40 ve %99.91 arasında belirlendi. Kolon adsorpsiyonu ise %99.50 olarak bulundu. Adsorpsiyon Freundlich izotermi vesözde ikinci dereceden kinetik modele uyum gösterdi. SEM ve FT-IR incelemeleri, aktifle?tirilmi?biyokütle kömürün heterojen yüzeyinde bir yüzey adsorpsiyonunun meydana gelmi? olabileceğine i?aret etti.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

[No Keywords]

Kaynak

International Journal of Chemistry and Technology (IJCT)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

3

Sayı

2

Künye