Görsel Planlama Ve Pitoresk’i Yeniden Kurmak: Kentsel Tasarım Stüdyo Eğitiminde Kentsel Problemlere Yaklaşım

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

manzarası (townscape) stratejisi, yere duyarlı bir çerçeve oluşturmak ve mahalleyi çevresindeki konut alanlarına entegre etmektir. Esasen şehir manzarasının kökenini temsil eden pitoresk, yani tablomsu bir şehircilik tasavvuru günümüzde kentsel tasarım bağlamında yeniden yükselen bir yaklaşımdır. İyi tasarımın nitelikleri ve kentsel tasarımcının becerilerinin geliştirilmesi ise tasarım okullarındaki kentsel tasarım eğitiminden geçmektedir. Kentsel tasarımın önemine rağmen eğitimin öğrenciye kazandırdığı rol üzerinde yeterince tartışma yapılmamıştır. Bu makalede Erciyes Üniversitesi Mimarlık Lisans Programı’nda yürütülen kentsel tasarım stüdyo süreci ve yöntemi kent planlama, kentsel tasarım, görsel planlama ve pitoresk yaklaşımlar açısından ele alınmaktadır. Çalışmanın içeriği stüdyo eğitiminde çalışma alanı olarak belirlenen İncesu kentinin iç bölgelerinde takip edilebilecek kentsel tasarım stratejileri tavsiye etmeyi içermektedir. Stüdyo süreci sonunda stratejik danışmanlık ve geliştirmeye ilişkin olarak üretilen uygulanabilir ve gerçekleşebilir diyagramlar, gayrimenkullerin yeniden geliştirilmesi ve yapılı çevrenin tasarımı için bir çerçeve sağlamaktadır. Bunun yanı sıra araştırma mimarlık öğrencilerine tasarım eğitiminde kazandırılan rol üzerindeki bilgimizi genişletmektedir. Bu çalışmanın katkısı pitoresk şehircilik ile toplumsal şehirciliğin buluşturulması gerektiğini teyit etmek olmuştur.
The townscape strategy is to provide a framework sensitive to location, and integrate the neighbourhood into the back surrounding residential areas. In fact, a picturesque urbanism that represents the origin of the townscape is a re-emerging approach in the today’s context of urban design. However, the development of good design qualities and skills of the urban designers meets in urban design education in design schools. Despite the importance of urban design, there has not been enough discussion on the role that education brings to student. This article depicts the urban design studio process and the method, conducted in Erciyes University undergraduate architectural program, in terms of urban planning, urban design, and visual planning and picturesque approaches. The context of the study comprises suggesting pursuable design strategies proposed for the inner areas of Incesu, in Kayseri, which is determined as a study area for design studio education. At the end of the process, applicable and realizable diagrams, involved in advising and devising strategies, provide a framework for the redevelopment of the estates and design of the built environment. In addition to this, the research extends our knowledge of role gained by the architecture students through design education. The contribution of this study has been to confirm that it is necessary to bring together the picturesque urbanism with the social urbanism.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mimarlık, Eğitim, Eğitim Araştırmaları, Kentsel Çalışmalar

Kaynak

Sanat ve Tasarım Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

19

Künye