Bursa florasının doğa turizmi potansiyeli

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kent yaşamının, trafik, stres, gürültü ve yapılı çevre içinde sıkışmış rutin yaşam tarzı insanları doğaya ve doğal yaşama doğru yönlendirmektedir. Koruyarak doğayı yaşama, keşfetme, farklı kültürleri anlama, yereldeki kaynakları ve getirisini yerel halkla paylaşma, yerel ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile mümkündür. Bu faaliyetler doğal kaynakların ekonomiye kazandırılması, kırsal kesimde yaşayanların hayat standartlarının yükseltilmesi, turizm alanlarının, faaliyetlerinin ve gelirlerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması konularıyla da örtüşen ortak hedefler içermektedir. Doğa turizmi faaliyetlerinin çoğunluğu flora tabanlı faaliyetlerdir. Marmara Bölgesi ve özellikle Bursa, biyoçeşitlilik ve yoğun florası ile ülkemizin doğa turizmi açısından Karadeniz Bölgesi'nden sonra en önemli alanlarıdır. Coğrafi konumu, sahip olduğu zengin ve yoğun orman alanları ve Uludağ Milli Parkı, Bursa’yı botanik turizmi, foto safari, doğa yürüyüşü, doğa gözlemciliği, tıbbi bitkilere bağlı sağlık turizmi, macera oyunları turizmi gibi floraya bağlı doğa turizmi alanlarında merkez olabilecek bir konuma taşımaktadır. Bu çalışmada Bursa'da ekoturizmin çeşitlendirilmesi ve canlandırılması için floraya bağlı doğa turizmi faaliyetleri açısından Bursa’nın sahip olduğu potansiyel ortaya konulmuş, SWOT analizi ile değerlendirilmiş ve öneriler oluşturulmuştur.
The routine lifestyle of the urban environment that are stuck in the traffic, stress, noise and built environment directs people towards the nature and natural life. Nesting life with nature and recreation in the natural environment has become the dream of everyone living in the city. The efforts of the living nature by protecting, discovering, understanding different cultures, to share local resources and returns with local people, sustainable use of local and natural resources has brought up nature tourism activities. These activities have included common objectives with the general social goals like acquisition of natural resources into the economy, raising living standards of rural people, tourism areas, activities and revenues diversification and boosting. The majority of nature tourism activities are related with the natural flora. Marmara Region and especially Bursa, with its biodiversity and intensive flora, are the most important areas of our country after the Black Sea Region in terms of nature tourism. Botanical tourism, photo safari, hiking, nature watching, health tourism related to medical plants, adventure games tourism is flora connected nature tourism activities. Geographical location, rich and dense forest areas and the Uludag National Park put Bursa in a position to be the center of nature tourism. In this study, the potential of Bursa in terms of nature tourism related to flora has revealed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Coğrafya, Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm

Kaynak

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

20

Sayı

1

Künye