İki Malzemeli Kompozit Bir Kirişin Serbest ve Zorlanmış Titreşimlerinin İncelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, iki malzemeli kompozit basit mesnetli bir kirişin serbest ve zorlanmış titreşimi dış basınç yükü etkisi altında araştırılmıştır. Ele alınan kompozit kirişin çözümünde, düzlem parçalı sürekli ortam modeli ve sonlu elemanlar yöntemi kullanılmıştır. Söz konusu problemin yönetici denklemleri, Hamilton prensibi ile elde edilmiştir. İki malzemeli kirişin boyutları, levha modeli olacak biçimde seçilerek düzlem gerilme problemi uygulanmıştır. Ele alınan çalışmada, farklı malzeme sabit oranları ile dağılımlarının, kirişin serbest ve zorlanmış titreşim cevaplarına olan etkileri araştırılmıştır.
In this study, free and forced vibration of a bi-material composite beam subjected to external pressure load is investigated. In the solution of the composite beam, plane piecewise solid continua model and finite element method is used. The governing equations of the problems are obtained by using the Hamilton procedure. With the dimensions of the bi-material beam are assumed as plane model, the plane stress problem is implemented. In the study, the effects of the different material constant ratios and distributions on the free and forced vibration responses are investigated.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

[No Keywords]

Kaynak

Politeknik Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

21

Sayı

1

Künye