TÜRKİYE’NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARININ ANALİZİ; TÜRKİYE’NİN POTANSİYEL SİBER GÜVENLİK STRATEJİSİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Siber uzay denilen alanın ortaya çıkışı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya Federasyonu (RF) arasında Soğuk Savaş döneminde yaşanan askeri rekabet kapsamında geliştirilen ağ teknolojileri temelli yeniliklerin 1990’lar ile birlikte sivil kullanıma açılmasıyla başlamıştır. Soğuk Savaş’ın bitimi ile birlikte internetin sivilleşmesi ve ticarileşmesi, 2010 yılı sonrası dönemde akıllı telefonların ve sosyal medya uygulamalarının hayatın her alanına yayılması siber uzayın kara, deniz, hava ve uzaydan sonra insanlığın ulaştığı beşinci boyut olarak adlandırılmasına neden olmuştur. Türkiye de 1990’lı yıllar ile birlikte, güvenliğini sağlamak amacıyla siber güvenlik politikaları geliştirmeye başlamıştır. Bu süreçler ise dünyadaki gelişmelere bağlı olarak 2010 yılı sonrasında hızlandırılmıştır. Bu kapsamda çalışmada Türkiye’nin siber güvenlik politikaları, bu alandaki kurumsal yapılanmaların irdelenmesi temel alınmak suretiyle değerlendirilecektir. Böylelikle de Türkiye’nin en etkili siber savunma ve saldırı kapasitesine sahip olması amacı kapsamında, dünyadaki diğer devletlerin siber güvenlik temelli planlamaları analiz edilmek suretiyle ve reel politik güvenlik paradigmalarına uygun şekilde, devlet merkezli bir yaklaşımla öneriler ortaya konmaya çalışılacaktır.
The emergence of the so-called cyberspace began in the 1990s with the introduction of civilian technologies in the context of military technologies developed during the Cold War period between the United States (US) and the Russian Federation (RF). The civilization and commercialization of the internet together with the end of the Cold War, the spread of smart phones and social media applications to all areas of life after 2010, cyber space has been accepted as the fifth dimension reached by humanity after land, sea, air and space. Turkey has begun to develop cyber security strategies and policies to ensure its security. These processes have been accelerated after 2010 due to the developments in the world. In this article, Turkish policies in the area of cyber security will be evaluated by particularly analysing organizational structures in this field. Thus, Turkey will also be demonstrated effective cyber defence and cyberattacks in the world other states in order to have the capacity to analyse security-based planning and realpolitik security paradigms appropriate recommendations with a state-centred approach.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Türkiye, Siber Uzay, Siber Güvenlik, Siber Savunma, Siber Saldırı

Kaynak

TESAM AKADEMİ

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

2

Künye