Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Sulardan Boyarmadde Gideriminde Molekül Büyüklüğü ve pH etkisi

dc.authorid0000-0003-3386-975Xen_US
dc.contributor.authorGazigil, Leyla
dc.contributor.authorCan, Orhan Taner
dc.date.accessioned2021-03-20T20:30:56Z
dc.date.available2021-03-20T20:30:56Z
dc.date.issued2017
dc.departmentBTÜ, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümüen_US
dc.description.abstractElektrokoagülasyon koloitlerin atıksulardan giderilmesinde kullanılan önemli arıtma yöntemlerinden biridir. Boyarmaddeler atıksulardaki önemli koloit kaynaklarının başında gelirler. Tekstil endüstrisinde oldukça fazla kullanılan boyarmaddeler, endüstrinin kullandığı su miktarının fazlalığı da göz önüne alındığında alıcı su ortamları için önemli kolloidal kirleticiler haline gelirler. Bu çalışmada farklı molekül ağırlığındaki iki ayrı tekstil boyar maddesi kullanılarak kirletici koloitlerin molekül ağırlığının elektrokoagülasyonda giderme verimine ne şekilde etki ettiği incelendi. Bu amaçla alüminyum elektrotların kullanıldığı reaktöründe renk giderme çalışmaları yapıldı. Çalışma farklı pH değerlerinde yapılarak farklı flok yapılarının (büyüklüklerinin) etkileri de incelendi. pH artışından daha büyük molekül ağırlığına sahip olan boyarmadde daha çok etkilendiği tespit edildi. Boyarmadde gidermede daha büyük molekül ağırlığına sahip olan Reactive Black 39 (1021.16 g/mol) pH değişiminden % 100 'den 74.83 'e düşüşle, yaklaşık % 25 oranında etkilenirken, daha küçük molekül ağırlığına sahip olan Remazol Red 3B (674.10 g/mol) % 96.54 'den 83.01 'e düşüşle yaklaşık % 13 oranında etkilenmektedir.en_US
dc.description.abstractElectrocoagulation is one of the important treatment methods used to remove colloids from wastewater. Dyestuffs are the leading source of colloids in wastewaters. Dyestuffs, which are used extensively in the textile industry, become important colloidal pollutants for the receiving water environments, given the increased amount of water used by the industry. In this study, the effect of molecular weight of pollutant colloids on the removal efficiency of electrocoagulation was investigated by using two different textile dye materials with different molecular weights. For this purpose, color removal studies were carried out in the reactor where aluminium electrodes were used. The study was carried out at different pH values and the effects of different flock structures (size) were also studied. It was found that the pH a was more affected than the dye having a larger molecular weight. The Reactive Black 39 (1021.16 g / mol), which has a higher molecular weight in the dyestuffs, has Remazol Red 3B (674.10 g / mol), which has a smaller molecular weight, while being affected by a change of pH from 75% to 74.83% It is affected by 13%, down from 96.54 to 83.01.en_US
dc.identifier.endpage122en_US
dc.identifier.issn2147-4575
dc.identifier.issn2147-4575
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage113en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpReE1UY3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12885/1555
dc.identifier.volume5en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.institutionauthorCan, Orhan Taner
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofACADEMIC PLATFORM-JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCEen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleElektrokoagülasyon Yöntemi ile Sulardan Boyarmadde Gideriminde Molekül Büyüklüğü ve pH etkisien_US
dc.title.alternativeMolecular Weight and pH Effect on Removal of Dyestuffs from Water by Electrocoagulation Methoden_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
4284a607-f247-4207-b05f-5b03de72bff2.pdf
Boyut:
1.37 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text