Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Sulardan Boyarmadde Gideriminde Molekül Büyüklüğü ve pH etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Elektrokoagülasyon koloitlerin atıksulardan giderilmesinde kullanılan önemli arıtma yöntemlerinden biridir. Boyarmaddeler atıksulardaki önemli koloit kaynaklarının başında gelirler. Tekstil endüstrisinde oldukça fazla kullanılan boyarmaddeler, endüstrinin kullandığı su miktarının fazlalığı da göz önüne alındığında alıcı su ortamları için önemli kolloidal kirleticiler haline gelirler. Bu çalışmada farklı molekül ağırlığındaki iki ayrı tekstil boyar maddesi kullanılarak kirletici koloitlerin molekül ağırlığının elektrokoagülasyonda giderme verimine ne şekilde etki ettiği incelendi. Bu amaçla alüminyum elektrotların kullanıldığı reaktöründe renk giderme çalışmaları yapıldı. Çalışma farklı pH değerlerinde yapılarak farklı flok yapılarının (büyüklüklerinin) etkileri de incelendi. pH artışından daha büyük molekül ağırlığına sahip olan boyarmadde daha çok etkilendiği tespit edildi. Boyarmadde gidermede daha büyük molekül ağırlığına sahip olan Reactive Black 39 (1021.16 g/mol) pH değişiminden % 100 'den 74.83 'e düşüşle, yaklaşık % 25 oranında etkilenirken, daha küçük molekül ağırlığına sahip olan Remazol Red 3B (674.10 g/mol) % 96.54 'den 83.01 'e düşüşle yaklaşık % 13 oranında etkilenmektedir.
Electrocoagulation is one of the important treatment methods used to remove colloids from wastewater. Dyestuffs are the leading source of colloids in wastewaters. Dyestuffs, which are used extensively in the textile industry, become important colloidal pollutants for the receiving water environments, given the increased amount of water used by the industry. In this study, the effect of molecular weight of pollutant colloids on the removal efficiency of electrocoagulation was investigated by using two different textile dye materials with different molecular weights. For this purpose, color removal studies were carried out in the reactor where aluminium electrodes were used. The study was carried out at different pH values and the effects of different flock structures (size) were also studied. It was found that the pH a was more affected than the dye having a larger molecular weight. The Reactive Black 39 (1021.16 g / mol), which has a higher molecular weight in the dyestuffs, has Remazol Red 3B (674.10 g / mol), which has a smaller molecular weight, while being affected by a change of pH from 75% to 74.83% It is affected by 13%, down from 96.54 to 83.01.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

[No Keywords]

Kaynak

ACADEMIC PLATFORM-JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCE

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

5

Sayı

3

Künye