Yangın Gözetleme Kulesinde Görev Yapan İşçilerde Görülen Rahatsızlıklar

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Orman yangınlarının tespitinde en önemli görevlerden birisi yangın gözetleme kulelerinden yapılan gözlemlerdir. Bu kulelerde görev yapan işçiler çoğu zaman ailelerinden ve toplumdan uzak, yangın sezonu boyunca ormanları 7-24 izlemektedir. Yangın gözetleme kulesinde görev yapan işçiler zor şartlarda çalıştığı için, kötü hava koşullarından, biyolojik çevre koşullarından etkilenmekte ve psikolojik rahatsızlıklar yaşamaktadırlar. Bu çalışmada, Alanya ve Gazipaşa Orman İşletme Müdürlükleri sınırları içerisinde yer alan sekiz ayrı yangın gözetleme kulesinde görev yapan işçilerde görülen rahatsızlıkları araştırmak amacıyla yüz yüze görüşme yöntemiyle anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS istatistik paket programında değerlendirilmiş ve sonuçlar tablolar halinde sunulmuştur. Hava koşullarından kaynaklanan en önemli rahatsızlık olarak gribal enfeksiyon, biyolojik çevre koşullarından böcek, arı sokmaları ve alerjik etkiler ve psikolojik olarak da dalgınlık, sinirlilik ve stres tespit edilmiştir
One of the most important tasks for early detection of forest fires is the fire observations from fire watch towers. The fire lookout personnel work 7-24 bases and mostly away from their families and communities during the fire season. These personnel, working in tough conditions, are affected by bad weather conditions, biological factors, and experience psychological disorders. In this study, face to face interview method was implemented in order to study disorders seen in fire lookout personnel working in eight different fire watch towers located in Alanya and Gazipasa Forest Enterprise Directorates. The obtained data were evaluated using the SPSS statistical package program and results were presented in summary tables. It was determined that influenza as the most important discomfort caused by weather condition, insects, bee stings, and allergic effects were seen as the main biological factors, and finally distraction, nervousness and stress were the most common psychological disorders

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Orman Mühendisliği

Kaynak

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

N/A

Scopus Q Değeri

Cilt

16

Sayı

2

Künye