Production of quaternary ammonium compounds added antimicrobial polyurethane foams

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Bursa Teknik Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Mikroorganizmaların patojenik etkilerine karşı artan sağlık bilinci ile birlikte, antimikrobiyel materyallere olan ihtiyaç artmaktadır. Şilte, yatak süngeri, yastık, filtre elemanları, mutfak temizleyiciler, vücut süngerleri gibi esnek poliüretan köpükten yapılan ürünler mikroorganizmalar için iyi rezervuarlardır ve genellikle antimikrobiyel özellik gerektirmektedirler. Bu açıdan, antimikrobiyel köpükler elde etmek amacıyla poliol yan zincirine sahip bir kuaterner amonyum polimer (QAP), gözenekli sünger yapıya sıvılarla migrasyona uğramaması amacıyla kovalent bağlarla bağlanmıştır. Ticari bir köpük formülasyonuna ağırlıkça %1 ila %5 oranında QAP katkısı yapılmıştır. Üretilen köpüklerin yapıları ve QAP içerikleri FTIR ve EDXRF analizleri ile karakterize edilmiştir. Bu araştırmalarımızı desteklemek amacıyla QAP'den lineer bir poliüretan polimer sentezlenmiştir. Elde edilen köpüklerin hücre boyutu ve hücre yapısındaki morfolojik değişimler SEM mikroskobu ile gözlenmiştir. TGA ve DMA analizleri ile üretilen köpüklerin termal özellikleri incelenmiştir. Sonuç olarak, ağırlıkça %1 QAP eklenmiş köpükler, modifiye edilmemiş köpüklere çok benzer yapısal ve termomekaniksel özellikler göstermiştir. Ayrıca, modifiye edilmemiş köpükler antimikrobiyel özellik göstermezken, QAP eklenmiş köpükler 102 ve 103 koloni oluşturucu Staphylococcus aureus, küf ve maya birimine karşı 5 saatlik kontaminasyon sonucunda önemli ölçüde inaktivasyon sağlamıştır. Antimikrobiyel test sonuçları, az miktardaki QAP ilavesi ile ticari köpük formülasyonu bozulmadan üretilen köpüklerin biyosidal performansının önemli ölçüde geliştirilebileceğini göstermiştir.
With the growing awareness of pathogenic microorganisms, there is an increasing need for antimicrobial materials. Flexible polyurethane foams (FPUs) used in various application areas such as mattresses, beds, pillows, filter elements, kitchen cleaners, body sponges, and etc. are good reservoirs for microorganisms and often required to have an antimicrobial property. In this regards, to impart antimicrobial functionality to polyurethane foams, a quaternary ammonium polymer (QAP) having a polyol main chain was incorporated into a foam structure by covalent bonds which is dramatically important to prevent migration of agents from the porous structure. QAP was added to a commercial formulation in various amounts between 1 to 5 wt%. The structures of the produced foams and their QAP content was characterized by FTIR and EDXRF analyses. A linear polymer of QAP was also synthesized to support our investigations. The morphological changes such as the cell size and the cell structure of the produced foams were observed with SEM. TGA and DMA analyse were applied to examine the thermal properties of the produced foams. 1 wt% QAP added foams showed structural and thermomechanical properties very similar to the unmodified foams. In addition, while the unmodified foam did not show any antimicrobial activity, the QAP-added foams provided significant inactivations against Staphylococcus aureus, yeast and mould at concentrations of about 102 and 103 colony-forming unit (CFU) within 5h of contact time. Antimicrobial test results showed that addition of minute amount of QAP can significantly improve the biocidal performance of the produced foams without deteriorating the commercial formulation.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Polimer Bilim ve Teknolojisi, Polymer Science and Technology

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon