Dinamik yüklere maruz temellerin sonlu elemanlar analizi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, dinamik yüklere maruz blok ve çerçeve tipli makine temellerin harmonik yük altında dinamik cevapları yapı-zemin etkileşimi göz önüne alınarak incelenmiştir. Harmonik dinamik yük altında makine temellerinin dinamik cevapları, farklı zemin türleri, farklı izolasyon malzemeleri ve makinenin temel üzerindeki farklı konumlara bağlı olarak elde edilmiş ve yorumlanmıştır. Her bir titreşim izolasyon malzemesinin, makinenin ürettiği dinamik yüklere karşı etkileri, farklı zemin türleri ile birlikte incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Makine-temel dinamik analizini daha gerçekçi çözümlemek amacıyla zemin etkisi de göz önüne alınarak 3 boyutlu sonlu elemanlar modeli oluşturulup, ANSYS Workbench sonlu elemanlar yazılım programında modelleme ve dinamik analizler yapılmıştır. Çalışmada, harmonik bir dinamik zorlayıcı yük üreten makinelerin, hem blok hem de çerçeve temelde mesnetlenmesi durumunda, farklı titreşim yalıtım malzemeleri kullanılarak, farklı zemin türleri için 3 boyutlu sonlu elemanlar analizi ile zamana bağlı dinamik cevapları incelenmiş ve karşılaştırılmıştır.
In this study, dynamic responses of block and framed machine foundations under dynamically harmonic load were investigated by considering with soil-structure interaction. The dynamic responses of machine foundations were obtained and discussed considered with different type of soils, vibration isolation, the machine position on the foundation. The effects of each vibration isolation material on the dynamic responses due to dynamic loads by the machine were investigated and compared considering with different soil types. In order to obtain more realistic machine-foundation dynamic analysis, 3 dimensional finite element model was used and dynamical analysis was obtained by using ANSYS Workbench program. In the results, accelerations of the soil are investigated according to different types of isolation material and soil types for block and framed machine foundations.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Makine Temeli, Blok Temel, Çerçeve Temel, Titreşim İzolasyonu, Dinamik Analiz, Machine Foundation, Block Foundation, Frame Foundation, Vibration Isolation, Dynamic Analysis

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon