ENDÜSTRİ 4.0 İLE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ DİJİTAL TEDARİK ZİNCİRİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Son yıllarda rekabet ortamlarının zorlaşması, küreselleşme, teknolojinin hızlı gelişimi, tedarik zincirindeki ağların karmaşıklığının artması ve ürün yaşam sürecinin kısalması gibi gelişmeler, işletmelerin tedarik zinciri stratejilerini gözden geçirmelerine sebep olmuştur. Bundan dolayı, bu koşullarda rekabet etmek isteyen işletmeler, tedarik zincirlerini etkili ve verimli bir şekilde yönetmelidirler. Tedarik zincirinin etkin olarak yönetilebilmesi için de tedarik zinciri ortakları arasında gerçek zamanlı bilgi paylaşımı ve koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. Tedarik zinciri sürecinde satın alma, üretim ve dağıtım süreçlerinin organize edilmesi, stok yatırımlarının yönetilmesi, tedarikçiler ile bağlantıların iyileştirilmesi, müşteri geribildirimlerinin hızlı alınması ve isteklerine hızlı cevap verilmesi gibi faaliyetlerin etkili ve verimli bir şekilde yapılabilmesi geleneksel tedarik zincirlerinin dijitalleşmesi ile mümkün olacaktır. Bu çalışmada, işletmelerin tedarik zincirleri faaliyetlerini kolaylaştıran ve verimli hale getiren dijital tedarik zincirinin genel yapısının anlatılması amaçlanmaktadır. Bu amaç için, dijital tedarik zincirinin genel yapısı, endüstri 4.0 ile olan ilişkisi, geleneksel tedarik zincirinden dijital tedarik zincirine dönüşüm, dijital tedarik zincirinin özellikleri, temel karakteristikleri ve faydaları ile ilgili genel bir literatür taraması yapılmıştır. Ayrıca, nesnelerin interneti ve bulut bilişimin dijital tedarik zinciri süreçlerindeki önemi incelenmiştir.
In recent years, developments such as increasingly competitive environments, globalization, rapid growth of technology, increased complexity of networks in the supply chain and shortening of the product lifecycle have led companies to overview supply chain strategies. Therefore, companies that want to compete in these conditions must effectively and efficiently manage their supply chains. In order to manage the supply chain effectively, real-time information sharing and coordination among supply chain partners arerequired. Productive and efficient operation of activities such as organization of purchase, production and distribution processes in the supply chain process, management of stock investments, improvement of connections with suppliers, rapid retrieval of customer feedback and quick response to requests will be possible by menas of the digitalization of traditional supply chains. In this study, it is aimed to explain the general structure of the digital supply chain, which makes the supply chain activities of companies easier and more efficient. For this purpose, a general literature review was conducted on the general structure of the digital supply chain, the relationship with the industry 4.0, the transformation from the traditional supply chain to the digital supply chain, the basic characteristics, features and benefitsof the digital supply chain. In addition, the importance in the digital supply chain of the internet of things and cloud computing was examined.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İşletme Finans, İşletme

Kaynak

Business and Management Studies: An International Journal

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

4

Künye