Kağıt üretiminde CaCO3 dolgu maddesinin kimyasal tutunması üzerine bir araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Hammadde sıkıntısının ileri boyutlarda yaşandığı kağıt/karton endüstrisinde, çok çeşitli dolgu maddeleri farklı oranlarda kağıt ve karton üretiminde, selüloz lif kullanımını azaltma yanında çok çeşitli fonksiyonlar için tercih edilmektedir. Hamur süspansiyonuna ıslak partide katılan bir dolgu maddesinin, elek üzerinde yüksek oranda kalması, kağıt/karton içerisinde homojen dağılması ve liflere iyi tutunması arzu edilir. Bu araştırmanın birinci aşamasında, uzun polimer ve inorganik bir polielektrolitin, eski kağıt işleyen bir kağıt fabrikasının atık suyunu arıtma seviyeleri incelenmiştir. İkinci aşamada ise bu kimyasalların dolgu tutunmasına katkısı tek tek ve beraber araştırılmıştır. %60/40 oranında harman yapılmış ağartılmış uzun ve kısa elyaf kağıt hamurları kademeli olarak 45 shopper (ºSR) değerine gelene kadar işlenmiştir. Diğer taraftan dolgu olarak kalsiyum karbonat seyreltik olarak saf su içerisinde homojen bir şekilde dağıtılmış ve farklı oranlarında katılım gerçekleştirilerek çok sayıda el kağıtları üretilmiştir. Üretilen kağıtlara ilk aşamada hiçbir kimyasal katılmadan, özellikle dolgu tutunmaları ve kağıtların bazı özellikleri takip edilmiştir. Tutunma seviyesi hassas olan %30 dolgu içeren el kağıtları, devam eden aşamalarında, sırasıyla katyonik uzun polimer ve yeni geliştirilmiş olan kısa bir inorganik polielektrolitin farklı oranlarda ayrı ayrı ve beraber katılımları ile üretilmiştir. Polimerlerin tek katıldığı gruplarda tutunmanın azaldığı birlikte kullanıldığı grupta tutunmanın en iyi sonucu verdiği gözlenmiştir. Sonuçlar, kağıt kalitesi ve çevre açısından tartışılmıştır.
Various filler materials at different proportions are used in pulp and paper industry for numerous reasons in addition to reduce the expensive cellulose fibre consumption. Fillers added at the wet-end of papermachine is desired to be retained over forming web, distributed evenly and develop some attachments/bonds with fibres. In the first part of this work, a long chain polymer and an inorganic polyelectrolyte were investigated to find out their efficiency on the treatment of waste water from a recycling papermill. In the second part, the effects of these chemicals on the filler retention when used separately and together were studied. In this work, a blend of long and short virgin bleached pulp at 60/40% proportion were beaten at freeness of 45 Shopper Riegler degree (ºSR). Meanwhile, calcium carbonate were finely dispersed in deionised water and numerous handsheets were made by adding the fillers at different rate. At the initial trials, especially filler retention and some properties of handsheets were monitored without using no chemicals. In further stages, handsheets were produced by separate addition of cationic long polymer and recently developed a new inorganic polyelectrolyte and in combination. Participated in groups to hold onto a single group of polymers are used to hold onto the best results with the observed decrease. Results were discussed in respect to paper quality and environment.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Orman Mühendisliği, Malzeme Bilimleri, Kâğıt ve Ahşap

Kaynak

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

14

Sayı

1

Künye