Orhaneli Termik Santralinin eksergoekonomik ve eksergoçevresel analizi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Bursa Teknik Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bir sistemi değerlendirirken enerjetik olarak değerlendirmek yeterli değildir. Sistemde oluşan kayıpların yerini, miktarını belirlemek için ekserji analizi yapılmaktadır. Bu çalışmada Bursa Orhaneli Termik Santrali'nin enerji, ekserji, eksergoekonomik ve eksergoçevresel analizi yapılmıştır. Ekserji analizinde fiziksel ve kimyasal ekserji dikkate alınmış, potansiyel ve kinetik ekserjiler ihmal edişmiştir. Ekserji analizi ile sistem bileşenlerinin ekserji verimleri ve ekserji yıkımları hesaplanmıştır. En yüksek ve en düşük ekserji verimlerine sahip ekipmanlar %92,41 ile orta basınç türbini ve %8,89 ile kondenserdir. Ekserji analizi sonucuna göre, iyileştirme potansiyeli en yüksek eleman kondenser olarak belirlenmiştir. Eksergoekonomik analizde de SPECO metodu kullanılmış ve her ekserji akımına karşılık gelen maliyet değerleri hesaplanmıştır. Eksergoekonomik analiz sonucuna göre, yüksek basınç türbinine gönderilen buharın birim ekserji maliyeti ve ekserji maliyeti sırasıyla 22,19 $/GJ ve 28.264 $/h olarak hesaplanmıştır. Sistemde kullanılan her ekipmanın yaşam döngüsü analizi (LCA) yapılmıştır. Yaşam döngüsü analizinden alınan sonuçlar ekserji akımlarına aktarılarak eksergoçevresel analiz gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucuna göre, çevreye en zararlı ekipman kondenser olarak tespit edilmiştir.
When evaluating a system, it is not enough to evaluate it energetically. Exergy analysis is performed to determine the location and amount of losses in the system. In this study, energy, exergy, exergoeconomic and exergoenvironmental analysis of Bursa Orhaneli Thermal Power Plant were carried out. In exergy analysis, physical and chemical exergy were taken into consideration and potential and kinetic exergy were neglected. Exergy efficiency and exergy destructions of system components were calculated by exergy analysis. Equipments with the highest and lowest exergy yields are medium pressure turbines with 92.41% and condensers with 8.89%. According to the results of exergy analysis, the element with the highest improvement potential was determined as condenser. SPECO method was used in exergoeconomic analysis and cost values corresponding to each exergy flow were calculated. According to exergoeconomic analysis, unit exergy cost and exergy cost of steam sent to high pressure turbine were calculated as $ 22.19/GJ and $ 28,264/h, respectively. Life cycle analysis (LCA) of each equipment used in the system was performed. The results of the life cycle analysis were transferred to exergy flows and exergoenvironmental analysis was performed. According to the results of the analysis, the most harmful equipment to the environment was identified as a condenser.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Enerji, Energy, Ekserjoekonomik analiz, Exergoeconomical analysis

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon