Kore'de milliyetçilik, din ve ekonomik büyüme

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Bursa Teknik Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Güney Kore, ekonomik kalkınmada her zaman bir mükemmellik örneği olarak gösterilmiştir. Çok az sayıda devlet, kendisini derin bir yoksulluktan dünyadaki ekonomik bir güce yükseltmeyi başarabilmiştir. Güney Kore ekonomisi ile ilgili olarak çok sayıda bilimsel araştırmalar yapılırken, aslında Güney Kore'nin sömürge sonrası savaşın yıktığı harabe bir ülke konumundan OECD üyeliğine kadar yükselmeyi başarabilen bir ülke konumuna gelmesinde etkili olan ana faktörler Kore'nin eşsiz tarihi, kültürü ve ulusal kimliği olmuştur. Hiç kuşkusuz etkileyici bir örnek olsa da, Güney Kore mucizevi ekonomik büyümeye doğru giden yolda tek başına değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nin trilyonlara varan yardım fonlarından dışarıdan Kore'ye giren antik dinlerin etkisine kadar pek çok unsur bu hızlı ekonomik büyümeye katkı sağlamıştır. Ayrıca sadece bir etkenin veya bir ulusal hareketin Kore'nin 20. Yüzyıldaki şaşırtıcı modernleşmesinden sorumlu olduğu da söylenemez. Bunun yerine, diğer devletlerin başaramadığını Güney Kore'nin nasıl başardığını anlamlandırabilmek için Kore halkının kültürünü, çalışkan karakterini ve özellikle halkı yönlendiren liderlerini bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. Bu tez çalışmasında güçlü dini kurumların, ulusal kimliğin, ırksal özelliklere dayalı etnik milliyetçiliğin gelişimi, hızlı kalkınma döneminden sorumlu dört cumhurbaşkanı bağlamında analiz edilmiş, milliyetçiliğin politik ve ekonomik rolü ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Yapılan değerlendirmelerle özellikle milliyetçilik akımlarının ve geleneksel dinlerin etkisiyle oluşan sosyal yapının Güney Kore'nin ekonomik büyümesinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Kore'nin dini ve sosyal yapısını; Kore ulusal kimliğinin oluşumunu ve milliyetçiliğini; Kore'nin ekonomik büyümesini detaylı olarak değerlendirebilmek ve Türkiye'de milliyetçiliğin ekonomik kalkınma üzerindeki etkisine dair yapılan araştırmalara katkıda bulunmak için İngilizce, Korece ve Türkçe kaynaklardan oluşan geniş bir literatür seçilmiştir.
South Korea has been held up as an example of excellence in economic development. Very few nations have managed to raise themselves out of deep poverty and into a world economic power. While a great deal of scholarship has been carried out on South Korea's economy, it is their unique history, culture, and national identity that is responsible for their ascendance from war-torn, post-colonial developing country to OECD nation and Group of 20 member. Although undoubtedly impressive, South Korea did not develop itself in isolation. From foreign influences ranging from ancient religions to trillions of dollars in aid from the United States, many factors have contributed to shaping Korea's path to greatness. No single agent or national movement can be said to be responsible for Korea's astonishing modernization in the 20th century. Instead, it is necessary to consider the culture and hard-working character of the Korean people as a whole and their leaders in particular in order to understand how South Korea had succeeded where other developing countries have not. The development of powerful religious institutions, national identity and ethnic and racial nationalism are analyzed in this dissertation within the context of the four presidents responsible for the intensive developmental period, and the role of nationalism in their political and economic policies is explained. This dissertation concludes that nationalism played a crucial role in the economic development of South Korea. A broad selection of literature from English, Korean, and Turkish sources were studied in order to develop a circumspect understanding of Korean nationalism and economic development and to expand upon the knowledge of the effect of nationalism on economic development in Turkish scholarship.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Din, Religion, Siyasal Bilimler, Political Science, Uluslararası İlişkiler, International Relations, Dini unsurlar, Religious elements, Güney Kore, South Korea, Milliyetçilik, Nationalism, Ulusal kimlik =

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon