KINETICS OF THE ESTERIFICATION OF PROPIONIC ACID WITH ISOBUTYL ALCOHOL OVER AMBERLYST 36 AND AMBERLYST 70

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

The esterification of propionic acid with isobutyl alcohol has been studied in a batch reactor in the presence of Amberlyst 36 and Amberlyst 70 catalysts. Reaction parameters applied in this study are speed of agitation (500-1000 rpm), particle size of catalyst (400-600 µm, 600+ µm), temperature (318-348 K) and catalyst loading (4-12 g-dry resin/L). A pseudo-homogeneous kinetic model was derived and all thermodynamic and kinetic parameters were calculated. Forward reaction rate constant for Amberlyst 36 and Amberlyst 70 determined as follows: $ k1 = 160171 exp(-56689/RT) (L mol-1 min-1)$ $ k1 = 293314 exp(-57292/RT) (L mol-1 min-1)$ In a comparison of the two catalysts used in this study, experimental results showed that Amberlyst 70 is more effective than Amberlyst 36.
Propiyonik asidin izobütil alkol ile esterleşme tepkimesi, Amberlyst 36 ve Amberlyst 70 katalizörlerinin varlığında kesikli bir reaktörde çalışılmıştır. Bu çalışmada; karıştırma hızı (500-1000 rpm), katalizör tanecik boyutu (400-600 ?m, 600+ ?m), sıcaklık (318-348 K) ve katalizör miktarı (4-12 g kuru reçine / L) reaksiyon parametreleridir. Bir yalancı-homojen kinetik model türetilmiş ve tüm termodinamik ve kinetik parametreler hesaplanmıştır. Amberlyst 36 ve Amberlyst 70 için ileri reaksiyon hızı sabiti aşağıdaki gibi belirlenmiştir: $ k1 = 160171 exp(-56689/RT) (L mol-1 min-1)$ $ k1 = 293314 exp(-57292/RT) (L mol-1 min-1)$ Bu çalışmada kullanılan iki katalizörün karşılaştırmasında deneysel sonuçlar Amberlyst 70'in Amberlyst 36'dan daha etkili olduğunu göstermiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

[No Keywords]

Kaynak

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

23

Sayı

3

Künye