Determination of the optimal location of a 2-DoF manipulator for minimal energy consumption during a predefined task

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Bursa Teknik Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Geçen birkaç on yılda robot manipülatörler verimli, hassas ve hızlı üretime olan devasa katkılarından ötürü seri üretimin vazgeçilemez unsuru haline gelmiştir. Öte yandan, enerjinin verimli kullanımının sınırlı enerji kaynakları ve bunların jeopolitik konumlarından ötürü birinci sanayi devriminden bugüne ana meselelerden biri olduğu iyi bilinen bir gerçektir. Enerjinin en büyük kullanıcılarından birinin imalat sanayi olduğu göz önüne alındığında üretim araçlarının ve bu bağlamda özellikle robotların zaman ve enerji bakımından optimal kullanımının önemi kolayca kavranabilir. Bu sebepten robotbilimde muhtelif kısıtlara maruz yörünge planlama başlığı altında ilgi çekici bir araştırma alanı ortaya çıkmıştır. Bu tez de verilen bir görev ve yörünge için enerji sarfiyatını en aza indirmeyle alakalıdır. Bu araştırma enerji sarfiyatını yeri belirlenmiş bir yörüngeye göre manipülatöre uygun bir yer bularak minimum yapmayı hedeflemesiyle önceki çalışmalardan farklılık arz etmektedir. Bu çalışmada yörüngelerin doğru parçaları şeklinde olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca düzgün kinematik karakteristikleri olan sikloidal ve 3-4-5 polinom tipinde iki farklı hareket kanunu kullanılmaktadır. Sayısal sonuçlar manipülatör için enerji sarfiyatını minimum edecek tarzda her halükarda optimal bir konum bulmanın mümkün olduğunu ve 3-4-5 polinom hareket kanununun daha az enerji sarfiyatı sağladığını açıkça göstermektedir.
In the past several decades, robot manipulators have been indispensable part of serial production due to their huge contribution to the efficient, accurate and rapid manufacturing. On the other hand, it is a well-known fact that the efficient use of energy has been the main challenge from the first industrial revolution to date due to limited energy resources and their geo-political locations on the world. Considering that one of the largest consumers of energy is manufacturing industry, the importance of time- and energy-optimal usage of production machinery, specifically in this context can be well figured out. For this reason, in the field of robotics, an interesting research area has emerged under the headline of trajectory planning subject to different constraints among which time-optimal, energy-optimal or smooth (jerk- and impact-free) path tracking can be mentioned at first glance. This thesis is concerned with minimizing the energy consumption for a given task and trajectory. The present study differs from the previous work in that energy consumption is minimized by obtaining an appropriate location for the manipulator with respect to the trajectory fixed in the world coordinates. In this work, trajectories are assumed to be straight-lines. Besides, two different motion programs known with their smooth kinematic characteristics are tested, which are the cycloidal and the 3-4-5 polynomial motion programs. Numerical results obviously demonstrate that obtaining an optimal location for the manipulator regarding the use of minimal energy is possible, and the 3-4-5 polynomial motion program provides less energy consumption levels.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mekatronik Mühendisliği, Mechatronics Engineering

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon