Lazer Baskılı Ofis Kâğıtları Üzerinde Yapılan Mürekkep Giderme İşleminin Süzüntü Suyu Üzerine Etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışmada, önce lazer baskı uygulanmış beyaz A4 ofis kâğıtları üzerinde hamurlaştırma işlemleri uygulanmıştır. Daha sonra ise hamurlaştırılan ofis kâğıtları üzerinde belirlenmiş oranlarda karışımlar hazırlanmıştır. Bu hamurlaştırma ve karışım hazırlama sürecinde ise farklı yüzde oranlarda kimyasal ve enzimden faydalanılmıştır. Kimyasal madde olarak oleik asit, sodyum hidroksit, sodyum silikat, kalsiyum klorür ve hidrojen peroksit kullanılmış ve enzim olarak ise selülaz, ksilanaz, amilaz ve ?-gluktonaz kullanılmıştır. Çalışmada daha sonra ultrases etkisine bakılmıştır. En sonunda ise hamur süspansiyonu yüzdürme yöntemi ile mürekkeplerinden uzaklaştırılması yapılmıştır. Tüm bu işlemler sonunda ise atık su analizleri yapılmıştır.
In this study, first of all, pulping processes were applied on white A4 office paper which was applied laser printing. Then, mixtures were prepared in the proportions determined on the pulped office papers. In this pulping and mixture preparation process, different ratios of chemicals and enzymes were utilized. As chemical substances, oleic acid, sodium hydroxide, sodium silicate, calcium chloride and hydrogen peroxide were used and cellulase, xylanase, amylase and ?-gluconase were used as enzyme. Then, ultrasound effect was examined. Finally, the pulp suspension was removed from the inks by flotation. At the end of all these processes, wastewater analysis was performed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Atık Su, Enzimler, Lazer Baskı, Ultrasonik İşlem, Mürekkep Giderme, Waste Water, Enzymes, Laser Printing, Deinking, Ultrasonic Treatment

Kaynak

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

2

Künye