Orman ürünlerinin üretiminde kullanılan kıskaçlı yükleyicinin verim analizi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Bursa Teknik Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Orman ürünleri üretimi çalışmalarının aksaksız olarak gerçekleştirilmesinde yükleme operasyonu önemli bir fonksiyona sahiptir. Bu tez çalışmasında, orman ürünlerinin üretiminde en yoğun olarak kullanılan mekanik üretim araçlarından biri olan kıskaçlı yükleyici verim bakımından analiz edilmiştir. Yükleyici verimi üzerinde etkili olan faktörler istatistik analizleriyle değerlendirilmiştir. Zaman ölçümleri Giresun Orman Bölge Müdürlüğü, Mesudiye Orman İşletme Müdürlüğü, Topçam Orman İşletme Şefliği sınırlarında yürütülen üretim çalışmalarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, rampada konuşlanan tomruk kamyonunun yüklenmesinde kullanılan kıskaçlı yükleyicinin (Liebherr L 514 Stereo) verim değerleri belirlenmiştir. Sonuçlar, yükleme çalışmasında en fazla zaman alan aşamanın yükleyicinin kamyonun yanına gitme zamanı olduğunu, bunu yükleyicinin ürünün yanına gelme zamanının takip ettiğini göstermiştir. Sonuçlara göre yükleyici ile yükleme çalışmasında ortalama verim 34,27 m3/saat olarak bulunmuştur. Korelasyon testi sonuçları, ürün çapı ve hacmi ile verim arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu gösterirken, ürün boyu ve verim arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığı ortaya çıkmıştır. Yükleyici verimi ile ürün çapı ve hacmine ilişkin geliştirilen regresyon modelinin anlamlı olduğu ve yükleyici verimini yeterli düzeyde açıkladığı belirlenmiştir. Çap sınıfları ve hacim sınıfları ile verim değerleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve yükleyici veriminin çap ve hacim artışına paralel olarak arttığı tespit edilmiştir.
The loading operation has an important function in production of the forest products without any problems. In this thesis, the productivity of front-end loader, which is one of the most used mechanized harvesting equipment in the production of forest products, was analyzed. Factors influencing loader productivity were evaluated by statistical analysis. Time measurements were carried out during forest harvesting operations in Topçam Forest Enterprise Chief, Mesudiye Forest Enterprise Directorate, Giresun Forestry Regional Directorate. In this study, the productivity values of the front-end loader (Liebherr L 514 Stereo), used for loading a truck located on the landing area, were determined by the time study method. The results indicated that the most time-consuming stage of the loading operation was the time for the loader to go to the side of the truck, followed by the time for the loader to arrive the side of the product. According to the results, the average productivity of the loading with a loader was 34.27 m3/hr. Correlation test results showed that there was a positive correlation between productivity and log diameter and volume, while there was no significant relationship between productivity and log length. It was found that the regression model developed with respect to the loader's productivity and log diameter and volume was significant and adequately explained the productivity of the loader. It was found that there was a significant relation between diameter classes and volume classes and productivity values, and loader productivity increased in parallel with diameter and volume increase.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ormancılık ve Orman Mühendisliği, Forestry and Forest Engineering, Forest harvesting, mechanized loading, loader, productivity, Orman ürünleri üretimi, mekanik yükleme, yükleyici, verim

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon