Tip-2 bulanık sistemler kullanılarak teknoloji yol haritalarının iyileştirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

BTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İş dünyasında Ar-Ge ve inovasyon çıktılarının önemi her geçen gün artmaktadır. Sürdürülebilir başarı için yürütülecek Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin teknoloji oryantasyonu ve strateji ile uyumu teknoloji yönetim süreçleri ve araçları ile desteklenmelidir. Bu aşamada ilk olarak Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini yönlendiren teknoloji yol haritaları akla gelmekte ve iş dünyasında yaygın kullanımı gözlemlenmektedir. Teknoloji yol haritaları, teknoloji gelişimi ve değişimini ilgili diğer katmanlarla (ürünler, hizmetler, pazar vb.) ilişkilendiren ve karar vermeye yardımcı olan araçlardır. Geçerli bir teknoloji yol haritası elde edebilmek için ögeler arası ilişkilerin doğru tanımlanması gerekir. Bu çalışma, teknoloji yol haritası ögeleri arasındaki ilişkiler için bir infografik önermektedir. Öğeler arası ikili ilişki dereceleri ve ilişkilerin önem dereceleri "aralıklı Tip-2 bulanık sistemler (AT2FS)" kullanılarak değerlendirilmekte ve takibinde oluşturulan infografik ile teknoloji yol haritalarının görselliği arttırılmaktadır. Önerilen infografik oluşturma sürecinin daha iyi anlaşılması için üç boyutlu (3D) yazıcı teknolojileri uygulama örneği sunulmuştur. Önerilen infografik ile arttırılmış teknoloji yol haritalarının özellikle büyük ölçekli sistemlerde strateji oluşturma sürecine ve teknoloji yönetim faaliyetlerine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
The importance of R&D and innovation outputs in the business world is increasing day by day. Technology management processes and tools should support technology orientation and compliance of R&D and innovation activities for sustainable success. At this stage, technology roadmaps come to mind first that direct R&D and innovation activities and their widespread use in the business world are observed. Technology roadmaps are tools that link technology development and change with other relevant layers (products, services, market, etc.) and assist decision making. In order to obtain a valid technology roadmap, inter-element relationships must be defined correctly. This study proposes an infographic for the relationships between technology roadmap elements. The degree of binary relationship between items and the degrees of importance of the relationships are evaluated using "intermittent type-2 fuzzy systems (IT2FS)" and the visuality of the technology roadmaps is increased with the infographic created in the follow-up. It is considered that enhanced technology roadmaps with the proposed infographic will contribute to the strategy formulation process and technology management activities, especially in large-scale systems.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon