Chemical Modification of Spruce Wood with Combination of Mesyl Chloride and Poly (?-caprolactone) for Improvement of Dimensional Stability and Water Absorption Properties

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Malzemelerin üretiminde önemli bir konu olan sürdürülebilirlik, ahşap gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen malzemeler kullanılarak sağlanabilir. Ahşap mükemmel mekanik özelliklere sahip doğal bir malzemedir. Ancak, ortamdaki nem değişimleri ahşabın boyutsal kararlılığını olumsuz etkiler. Hem su iticilik hem de boyutsal kararlılık ahşap hücre çeperi içine hidrofobik moleküller sokulmasıyla arttırılabilir. Bu çalışmada, iki aşamalı bir modifikasyonla önceden mesil klorür ile hidrofobize edilmiş ahşap hücre çeperleri içine biyolojik olarak bozunabilir bir polimer olan poli(?-kaprolakton) (PCL) aşı polimerizasyonuyla bağlandı. Konfokal Raman görüntüleme ve spektroskopisi tekniğiyle ahşap hücre çeperleri içindeki mesil grupları ve poli(?-kaprolakton) dağılımını gösterildi. Modifiye edilmiş ahşap hücre çeperlerinin morfolojisi taramalı elektron mikroskobu ile gözlemlendi. Fiziksel testler sonucunda poli(? kaprolakton) ile aşılanmış ahşabın referanslara göre önemli ölçüde daha iyi boyutsal kararlılığa ve su iticiliğe sahip olduğu gözlendi
Sustainability is an important issue for materials production which can be provided by using renewable resources such as wood. Wood is a natural material with excellent mechanical properties. However, humidity changes negatively affect wood's dimensional stability. Water repellence and dimensional stability can be both improved by inserting hydrophobic molecules inside wood cell walls. In this study, a two-step modification were carried out by grafting a biodegradable polymer poly(?-caprolactone) (PCL) onto the pre-treated wood cell walls by mesyl chloride. Confocal Raman imaging and spectroscopy were used to show the distribution of mesyl groups and poly(?-caprolactone) within cell walls. The morphology of modified wood cell walls was monitored by scanning electron microscopy. Physical tests showed that the poly(?- caprolactone) grafted wood has significantly better dimensional stability and water repellence compared to references.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Orman Mühendisliği

Kaynak

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

16

Sayı

2

Künye