Mermer tozu ve kestane meyve kabuğu takviyeli polilaktik asit (PLA) biyokompozitlere ait özelliklerin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Bursa Teknik Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ekolojik sistemin dengesini bozmadan, insanoğlunun ihtiyacı olan hammadde talebini karşılamak oldukça önemlidir. Bunun yanında bu hammaddenin çevre üzerinde olumsuz etkisi olmadan temin edilebilmesi gerekmektedir. Bu konudaki sürekliliğin sağlanması, sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen ve doğada kolaylıkla bozunabilen polimerlerin geliştirilmesi ve kullanılması ile mümkündür. Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen ve biyobozunabilir özelliklte bir polimer olan polilaktik asit (PLA) bu çalışmada matris malzemesi olarak belirlenmiştir. Ülkemiz Bursa ilinde yaygın olarak kestane ağaçları bulunmaktadır. Bu ağaçların meyvesi olan kestane, ağırlıklı olarak kestane şekeri imalatında kullanılmaktadır. Üretim sonrasında kestane iç kabuğu, perikarp kısmı endüstriyel atık olarak açığa çıkmaktadır. Fenolik ekstraktifler bakımından zengin, lifli bir yapıya sahip olan kestane perikarpları bu çalışmada organik dolgu ve takviye malzemesi olarak değerlendirilmiştir. Diğer yandan ülkemiz Afyon ili mermer işletmelerinden açığa çıkan atık mermer tozları da çevresel yönden olumsuz etkilere sahip olmakla birlikte sanayinin çeşitli alanlarında değerlendirilmesi önemlidir. Atık olarak ortaya çıkan mermer tozuda PLA matrisine, kestane meyve kabuğu yanında anorganik takviye malzemesi olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada mermer tozu ve kestane meyvesi kabukları ile biyobozunur polimer olan PLA kullanılarak biyokompozit malzeme hazırlanması ve bu örneklere ilişkin bazı özelliklerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla piyasadan granül halde temin edilen PLA ve kestane meyve kabuğu ayrı ayrı toz haline öğütülmüştür. Kestane meyve kabuğu unu, mermer tozu ve öğütülen PLA önceden belirlenen oranlarda karıştırılmıştır. Karışımlar ekstrüder cihazından PLA'ya uygun sıcaklık değerlerinde geçirilerek, sonrasında granül boyutlarına getirilmiştir. Granül haldeki kompozitlerden sıcak presleme işlemi ile biyokompozit levhalar elde edilmiştir. Biyokompozit levhalar özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygun test örneği boyutlarına lazer kesici yardımınyla kesilmiştir. Biyokompozit test örneklerinin fiziksel özelliklerinin belirlenmesi için yoğunluk, su alma oranı ve kalınlık artış oranı testleri yapılmıştır. Biyokompozitin mekanik özelliklerinin belirlenmesi için eğilme ve çekme direnci testleri yapılmıştır. Örneklerin termal kararlılığının, bozunma sıcaklığının belirlenmesi amacıyla termogravimetrik analiz yapılmıştır. FTIR analizi ile ise biyokompozit örneklerin yapısındaki fonksiyonel grupları incelenmiştir. Biyokompozitte kestane meyve kabuğu oranının arttırılmasıyla yoğunluğun da arttığı görülmüştür. Mermer tozu ise biyokompozitin kalınlık artış oranını düşürmüştür. Mekanik özelliklerde ise çekme testinde % 9 kestane meyve kabuğu ile % 0,25 mermer tozu içeren biyokompozitte 1978,1 N'luk çekme yükü altında 120,7 mm uzama değeri elde edilmiştir. Termogravimetrik analiz sonuçlarına göre TGA eğrilerinin daha yüksek sıcaklıklara doğru kayması, kestane meyve kabuklarının PLA biyokompozitlerinin ısıl kararlılığını arttırdığını göstermiştir.
It is very important to meet the raw material demand of human beings without disturbing the balance of the ecological system. In addition, this raw material should be available without any negative impact on the environment. Sustainability in this issue is possible by developing and using polymers obtained from sustainable sources and which are easily degradable in nature. Polylactic acid (PLA), which is a biodegradable polymer obtained from renewable sources, was determined as matrix material in this study. Chestnut trees are widely available in Bursa. Chestnut, the fruit of these trees, is mainly used in the production of chestnut sugar. After production, chestnut inner shell and pericarp part are released as industrial waste. Chestnut pericarps, which are rich in phenolic extracts and have a fibrous structure, were evaluated as organic fillers and reinforcing materials in this study. On the other hand, waste marble powders released from the marble enterprises of Afyon in our country have negative environmental impacts but it is important to evaluate them in various fields of industry. Marble powder was used as an inorganic reinforcement material in addition to chestnut fruit peel to PLA matrix. In this study, it is aimed to prepare biocomposite materials using marble powder and chestnut fruit shells and biodegradable polymer PLA and to investigate some properties of these samples. For this purpose, PLA and chestnut fruit peel, which are commercially available in granular form, are ground separately. Chestnut peel flour, marble powder and ground PLA were mixed in predetermined proportions. The mixtures were passed to the PLA at the appropriate temperature values through the extruder device and then brought to granule sizes. Biocomposite sheets were obtained by hot pressing process from granular composites. Biocomposite plates were cut to the appropriate test sample sizes with the help of laser cutter to determine the properties. In order to determine the physical properties of the biocomposite test samples, density, water uptake and thickness increase rate tests were performed. Bending and tensile strength tests were performed to determine the mechanical properties of the biocomposite. Thermogravimetric analysis was performed to determine the thermal stability and decomposition temperature of the samples. Functional groups of biocomposite samples were analyzed by FTIR analysis. In biocomposite, it was seen that the density of chestnut fruit peel increased. Marble powder decreased the thickness increase rate of the biocomposite. In the mechanical properties, tensile test yielded 120.7 mm elongation under the tensile load of 1978.1 N in the biocomposite containing % 9 chestnut fruit peel and % 0.25 marble powder. According to the results of thermogravimetric analysis, shifting of TGA curves towards higher temperatures showed that chestnut fruit peels increase the thermal stability of PLA biocomposites.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mühendislik Bilimleri, Engineering Sciences

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon