Hidrolik test makinalarının performansının bulanık mantık temelli bir yaklaşımla incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

BTÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Hidrolik test makinalarının çalışması esnasında sistem çıkışında (uç noktada) arzu edilmeyen titreşimler ve set değerine oturmama gibi bazı olumsuzluklar oluşabilmektedir. Bu çalışmada, bulanık mantık temelli bir yaklaşım ile bu olumsuzlukların giderilmesi ve sistem performansının iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan geliştirmelerin üzerinde denenmesi için laboratuvar ortamında örnek bir hidrolik sistem tasarımı gerçekleştirilmiştir. Test sistemi üzerinde denetleyici olarak endüstriyel uygulamalarda sıklıkla tercih edilen Beckhoff Endüstriyel Sistemleri kullanılmıştır. Pratik uygulamalarda bu türden sistemlerde yaygın olarak PID denetim kullanılmaktadır. Ancak standart PID denetim kullanımında çalışma ortamı kaynaklı parametre değişimleri ya da sistem çalışmasını belirleyen parametre değişimleri sebebiyle başta belirtilen titreşim ya da set değerine oturmama sorunlarının üstesinden tam olarak gelinememektedir. Bu türden bir durumla karşılaşıldığında mevcut uygulamalarda PID katsayılarının operatör tarafından yeniden ayarlanması gerekmektedir. Yapılan çalışmada işte bu PID katsayılarının bulanık mantık temelli bir metod ile otomatik olarak belirlenmesi ve böylelikle hidrolik test makinasının performansının iyileştirilmesi hedeflenmiştir.
During the operation of hydraulic test machines, some problems such as undesired vibrations at the system output (at the end point) and not reaching the set value may occur. In this study, it is aimed to eliminate these problems and improve system performance with a fuzzy logic‐based approach. An exemplary hydraulic system design was carried out in the laboratory environment to test the improvements made. Beckhoff Industrial Systems, which is frequently preferred in industrial applications, was used as a controller on the test system. However, in the use of standard PID control, it is not possible to completely overcome the problems of vibration or not reaching the set value specified at the beginning due to parameter changes caused by the working environment or parameter changes that determine the system operation. When such a situation is encountered, the PID coefficients need to be readjusted by the operator in current applications. In the study, it is aimed to determine these PID coefficients automatically with a fuzzy logic‐based method and thus to improve the performance of the hydraulic test machine

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Elektrohidrolik, Electrohydraulic, Elektrohidrolik sistemler, Electrohydraulic systems, Sezgisel bulanık mantık, Intuitive fuzzy logic, Sinirsel bulanık mantık, Neuro fuzzy logic

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon