Atıksu arıtma tesisi kaynaklı çok bromlu difenil eter (PBDEler) emisyonlarının belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Bursa Teknik Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Arıtma tesisi kaynaklı PBDE atmosferik konsantrasyon ve emisyonlarının belirlenmesi amacı ile Bursa Batı Atıksu Arıtma Tesisi havalandırma tankı, çöktürme tankı ve geri plan alan olarak seçilen bir noktadan pasif hava örnekleme tekniği ile Mayıs 2018-Şubat 2019 tarihleri arasında aylık olarak hava örnekleri toplanmıştır. Toplanan örneklerde 13 adet PBDE kongenerinin atmosferik konsantrasyon seviyeleri ve bu seviyelere bağlı oluşan emisyon değerleri hesaplanmıştır. Genel olarak atıksu arıtma tesisi proses tankları üzerinde ölçülen PBDE kongenerlerinin konsantrasyonları, geri plan alan atmosferik konsantrasyonlarından daha yüksek olmakla birlikte, bazı durumlarda geri plan alan daha yüksek konsantrasyonlar sergilemiştir. Bu durum, atıksu arıtma tesisi yakınında bulunan Nilüfer Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bazı tesislerden kaynaklanabileceği öngörülmüştür. Her ne kadar PBDElerin atıksu arıtma tesislerindeki birincil akıbetinin atıksu arıtma tesisi çamuruna tutunarak sistemden uzaklaşması olacağı öngörülse de, mevcut çalışma atıksu arıtma tesislerinin yerel atmosferik PBDE kirliliği için de önemli bir kaynak oluşturabileceğini göstermiştir. Mevcut çalışma, atıksu arıtma tesisi kaynaklı atmosferik PBDE seviyesi ve emisyon değerlerine anlık bir bakış sağlamakta olup, daha detaylı ve uzun soluklu çalışmaların yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Air samples were collected on a monthly basis from May 2018 to February 2019 using passive air sampling technique from selected points on aeration tank, sedimentation tank and background area of Bursa Western Wastewater Treatment Plant in order to determine the atmospheric PBDEs levels and emissions from the treatment plant. Atmospheric concentration levels of 13PBDE congeners and emission levels due to these levels were calculated. The concentrations of PBDE congeners measured on wastewater treatment plant process tanks were in general are higher than the background site atmospheric concentrations, but in some cases the background area showed higher concentrations. This situation is predicted to be due to some industrial facilities in Nilüfer Organized Industrial Zone (NOSAB) located near the wastewater treatment plant. Although it is anticipated that the primary fate of PBDEs in wastewater treatment plants will be adsorbance/absorbance to the wastewater treatment plant sludge, the present study has shown that wastewater treatment plants can be an important resource for local atmospheric PBDE pollution. However, the present study provides a snapshot of atmospheric PBDE levels and emissions from the wastewater treatment plant but there is no doubt on the need for more detailed and long-term studies.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çevre Mühendisliği, Environmental Engineering

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon