Subasar ormanı dişbudak (Fraxinus L.) meşcerelerinde toprak üstü biyokütle ve karbon birikimi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Karacabey Orman İşletme Müdürlüğü sınırları dahilinde bulunan Yeniköy (Boğaz) köyünde Karacabey Longozu sulak alandaki Dişbudak (Fraxinus L.) ağaç türü için toprak üstü biyokütle ve karbon miktarını ortaya koymak ve bunların tahmini için modeller geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Belirtilmiş olan amaç ışığında çalışma alanında 9 adet örnek ağaç seçilmiştir. Ağaçlar seçilirken sağlıklı, tepesi sağlam, farklı çap ve boy kademelerinden olmasına özen gösterilmiştir. Ağaçların göğüs çapları ve çift kabuk kalınlıkları ölçülmüş ve daha sonra toprak yüzeyine yakın yerden kesilmeleri sağlanmıştır. Kesilen ağaçların boyları ölçülmüş ve sonrasında tam orta kısmından 5 cm kalınlığında bir disk alınmıştır. Dal ve yaprak analizleri için kesilen ağaçların tepe kısımlarından ağacı temsil edecek farklı boyutlarda 3 dal seçilip tartılmış, sonrasında dal üzerinde bulunan bütün yapraklar sıyrılıp çuvala konularak tartılmıştır. Sahada toplanan bütün örnekler analiz işlemleri için polietilen torbalara koyularak laboratuvara getirilmiş, biyokütle ve karbon ölçümleri için belirli işlemler uygulanmıştır. Biyokütle ve karbon miktarlarını tespit için Regresyon Analizi yapılmıştır. Regresyon analizinde 12 farklı denklem denenmiş ve türetilmiş, bunlar içerisinden belirtme katsayısı (R2) en yüksek ve standart hatası ise en düşük olan modele karar verilmiştir. Tek ağacın kısımları itibariyle en yüksek biyokütle oranının gövdede (%88,8) olduğu tespit edilmiştir. Bunu sırasıyla yaprak (%9,2), dal (%1,3) ve kabuki (%0,7) takip etmektedir. Ağacın kısımlarındaki karbon oranına bakıldığında en yüksek değerin kabukta (%63,51) olduğu, daha sonra sırasıyla gövde (%58,25), yaprak (%53,28) ve dalın (%52,79) geldiği görülmektedir.
This study was carried out to reveal the above-ground biomass and carbon content for the Ash (Fraxinus L.) tree species in the Karacabey Longos wetland in Yeniköy (Boğaz) village, which is within the borders of Bursa Regional Directorate of Forestry, Karacabey Forestry Operations Directorate, and to develop models for their estimation. In the light of the stated purpose, nine sample trees were selected in the study area. While selecting the trees, care was taken to ensure that they were healthy, with a solid top and at different diameters and heights. The diameters of breast height and thickness of the trees were measured, and then they were cut close to the soil surface. The height of the cut trees was measured, and then a 5 cm thick disc was taken from the middle part. For branch and leaf analysis, three branches of different sizes representing the tree were selected from the tops of the cut trees and weighed, then all the leaves on the branch were peeled off and put in a sack and weighed. All samples collected in the field were placed in polyethylene bags for analysis and brought to the laboratory, and specific procedures were applied for biomass and carbon measurements. Regression Analysis was performed to determine the biomass and carbon amounts. In the regression analysis, 12 different equations were tried and derived, and the model with the highest coefficient of determination (R2) and the lowest standard error was decided. It was determined that the highest biomass ratio was in the trunk (88.8%) in terms of parts of a single tree. This is followed by leaves (9.2%), branches (1.3%) and bark (0.7%). When the carbon ratio in the parts of the tree is examined, it is seen that the highest value is in the bark (63.51%), followed by the trunk (58.25%), the leaf (53.28%) and the branch (52.79%).

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dişbudak, Biyokütle, Karbon Depolama, Longoz, Ash, Biomass, Carbon Storage, Longos

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon