PKK terör örgütünün 2010 sonrası dönemdeki ideolojik ve taktiksel dönüşümü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Son on yılda Suriye'de artan siyasi istikrarsızlık ve iç karışıklığın yarattığı otorite boşluğunu terör örgütleri doldurmaya başlamış ve bu durum Türkiye'nin de güney sınır güvenliği için tehdit haline gelmiştir. Yıllardır mücadele verdiği Kürdistan İşçi Partisi (Partiya Karkarén Kurdistané/PKK) terör örgütünün Suriye uzantısı olan Demokratik Birlik Partisi (Partiya Yekitiya Demokrat/PYD) terör örgütüne karşı sınır ötesi operasyonlar gerçekleştiren Türkiye, sınır güvenliğini sağlamak ve bölgeden zorunlu göç etmek durumunda kalan insanlara da ev sahipliği yapmak zorunda kalmıştır. Son dönemde PYD Suriye'nin kuzeyinde kısmen sağladığı kontrolle ve DEAŞ terör örgütüne karşı başka devletlerin gerek mühimmat gerekse finansal desteğini alarak ön plana çıkmıştır. Bu kapsamda çalışmamızda Suriye iç savaşıyla birlikte başlayan süreç, PKK geleceği için bir dönüm noktası olarak ele alınacaktır. Bu çerçevede 2010 sonrası dönemle birlikte PKK'nın Suriye'deki etki ve yetkisini PYD'ye bırakmaya başladığı ve PKK'nın geleneksel yönetici kadroları ile PYD'nin yönetim kadroları arasında ayrılık süreçlerinin hızlanma olasılığının artıp artmadığı iddiası araştırılacaktır. Söz konusu iddia dahilinde ise çalışmamızda PKK terör örgütünün kuruluşundan günümüze kadar yaşadığı ideolojik ve taktiksel dönüşüm analiz edilecek, PKK'nın uluslararası konjonktürle birlikte Suriye'de artan gücü, bu gücün bir sonucu olarak da PYD'nin gelişim süreci irdelenecektir. Sonuç olarak ise PKK ve PYD arasındaki ilişkinin geleceğine dair bir perspektif sunulmaya çalışılacaktır.
The authority gap in Syria created by political instability and internal conflicts has been filled by terrorist groups in the last decade, and this has become a threat to the border security of the southern part of Turkey. On one hand, Turkey has implemented cross-border operations against the Democratic Union Party (Partiya Yekitiya Demokrat/PYD), which is a terrorist organization and Syrian affiliate of the militant Kurdistan Worker's Party (Partiya Karkarén Kurdistané/PKK), against which Turkey has been fighting for years. On the other hand, it has been obligated to ensure its border security and to host the displaced people that have been forced to flee and migrate from the region. The PYD has recently come into prominence by taking partial control in northern Syria and getting both ammunition and financial aid from other countries against the DEASH terrorist organization. In this context, the period starting with the civil war in Syria will be addressed as a turning point for the future of the PKK in the present study. Within the frame of the present study, the argument that the PKK has started to hand over its powers and authorities in Syria to the PYD since 2010 and whether the possibility of an increase in separation processes between the PKK's conventional administrative staff and the PYD's administrative staff exists will be discussed. With reference to this argument, the ideological and tactical transformation that the PKK terrorist organization has undergone since the time it was founded will be analyzed and its increased dominance across Syria in line with the international circumstances, and as a result of such dominance, the development process of the PYD will be addressed. In conclusion, it will be attempted to offer a perspective for the future of the relationship between the PKK and the PYD.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Terörizm, PKK, PYD, Terrorism

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koleksiyon